Więcej na informatykę

Ostatnie badania AMR Research zdają się dowodzić powolnego, choć trwałego odbicia na rynku technologicznym w USA.

Według najnowszego cokwartalnego badania wydatków na informatykę przeprowadzonego przez AMR Research, w ciągu najbliższych 12 miesięcy budżety IT wzrosną o 1,7%. 38% ankietowanych osób odpowiedzialnych za inwestycje informatyczne przewidywało w końcu I kwartału br. wzrost wydatków informatycznych w swojej firmie - to jest o 11 punktów proc. więcej niż na koniec IV kw. 2002. Do 44% z 49% w ciągu pierwszych trzech miesięcy skurczył się odsetek tych, którzy zakładają utrzymanie się wydatków na dotychczasowym poziomie, a do 18% z 24% - pesymistów. Warto zauważyć, że odsetek odpowiedzi negatywnych, tj. zakładających spadek inwestycji w IT, obniżył się po raz pierwszy od trzech kwartałów. W 2003 roku w badanych firmach budżety IT stanowią ok. 3% przychodów.

Najważniejszą część wydatków informatycznych w ciągu najbliższych 12 miesięcy będą według ankietowanych stanowiły aplikacje (30% wskazań), sprzęt (19%), infrastruktura sieciowa (18%), narzędzia do integracji (18%, w tym EAI - 12%), usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne (9%).

Około 20% wydatków na aplikacje stanowić będą inwestycje w systemy zarządzania łańcuchem dostaw, a np. 15% - systemy do zarządzania produktywnością firmy. Około 11% wydatków na sprzęt (i systemy operacyjne) przeznaczone zostanie na komputery osobiste (desktopy i laptopy), 10% - na system Windows, na peryferia i infrastrukturę przechowywania danych - 9%. W rubryce wydatki na sieć inwestycje w LAN, WAN, switche i routery pochłoną 21%, 10% - technologie bezprzewodowe, tak jak na powiększenie przepustowości - 10%.

Główne przyczyny wydatków na IT w najbliższym czasie to m.in. inwestycje wynikające z wymogów dotyczącego sprawozdawczości Sarbanes-Oxley Act, do których firmy muszą przystosować się do 15 czerwca 2004 roku. Ogółem firmy działające na rynku amerykańskim będą musiały na to wydać 2,5 miliarda USD; większe wydatki na dostosowanie do Sarbanes-Oxley Act deklarowało ostatnio 77% ankietowanych osób odpowiedzialnych za inwestycje w IT. Podobny efekt mogą przynieść w USA nowe regulacje dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.