Więcej na usługi IT

Według szacunków Gartnera, światowe wydatki na usługi informatyczne wzrosły w 2003 roku o 6,3%. Wartość rynku usług informatycznych wyniosła tym samym w ub. roku 569 mld USD (rok wcześniej 536 mld USD). W swojej wstępnej ocenie wyników za ub. rok Gartner zaznacza, że na wzrost rynku miało przede wszystkim wpływ przenoszenie przez wielkie firmy amerykańskie i zachodnie swoich działów informatycznych lub ich zadań na zewnątrz organizacji i zagranicę.

Największy udział w rynku mieli amerykańscy usługodawcy IT – 59% rynku, przy czym odnotowali tylko 4-proc. wzrost przychodów. Największym graczem pozostaje IBM z 6,2-proc. wzrostem przychodów do 42,6 mld USD i niezmiennym udziałem na poziomie 7,5% światowego rynku.

Najszybciej rośli indyjscy usługodawcy informatyczni. W 2003 roku ich przychody wzrosły o 29% a udział w rynku światowym do 1,4%. 92% ich klientów to firmy spoza Indii.

Znaczna część różnic we wzrostach pomiędzy poszczególnymi regionami wynika z faktu umocnienia się innych walut względem dolara. Tak więc o ile północnoamerykański rynek usług IT wzrósł tylko o 1,1%, to zachodnioeuropejski – aż o 11,8%. Jednak rynek mierzony w euro i lokalnych walutach w wielu krajach zachodnioeuropejskich notuje wręcz zmniejszenie. Cały rynek usług IT regionu EMEA liczony w euro zmalał w 2003 roku o 4,8%.

Ogółem, na świecie usługi zarządzania informatycznego oraz zarządzania procesowego pozostają najlepiej radzącymi sobie segmentami IT. W 2003 roku notowały odpowiednio 10% i 9,3% wzrostu. Według Gartnera ta sytuacja wynika z ciąglego poszukiwania przez firmy usług IT mogących przynieść zmniejszenie kosztów. Z kolei dostawcy usług doradztwa odnotowali zaledwie 0,1-proc. wzrost.