Więcej optymizmu amerykańskich CIO

Według opublikowanego przez magazyn CIO na początku bm. czerwcowego badania Tech Poll, o 5,6% wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy wydatki na technologie informatyczne. Najwięcej - bo ponad 54,4% ankietowanych szefów ds. informatyki chce zwiększyć wydatki na bezpieczeństwo. Amerykańscy CIO spodziewają się też m.in. uzyskać 10,2% przychodów przedsiębiorstwa z Internetu B2B lub B2C, ponad połowa chce najdalej w ciągu roku wymienić znaczącą liczbę PC-tów w firmie.

Więcej optymizmu amerykańskich CIO

Badanie przygotowywane co miesiąc w ramach współpracy magazynu CIO, Deutsche Bank Securities oraz Prudential Securities ma na celu oszacowanie trendów na rynku technologicznym i ich wpływ na całą gospodarkę amerykańską. W comiesięcznym panelu badawczym uczestniczy przeciętnie 300 szefów informatyki z amerykańskich (94% w grupie badanej) firm. 40% odpowiedzi pochodzi z firmy zatrudniających powyżej 1000 pracowników.

Czerwcowy Tech Poll przyniósł wzrost do 5,6% średniej wysokości deklarowanego przez respondentów wzrostu wydatków na technologię w ciągu nadchodzących 12 miesięcy (miesiąc wcześniej deklarowano 3.3-proc. wzrost wydatków). Dowodzi to większego optymizmu CIO odnośnie ich budżetów w początkach roku 2004.

Jednocześnie badanie wykazało realny średni wzrost budżetów informatycznych o 1,7% w ciągu ostatnich 12 miesięcy - słabszy był od sierpnia 2000 roku tylko w maju br.

37,6% pytanych o plany budżetów informatycznych podzielonych na osiem kategorii przewidywało w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrost wydatków (w maju - 35,6%). 16,3% ankietowanych przewiduje spadek wydatków na IT (w maju 19,3%).

Najwięcej ankietowanych - 54,4% zakłada zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo (w maju odsetek ten wynosił 50,8%), a jedynie 2,6% zakłada obniżenie wydatków na te cele.

Wydatki na sprzęt komputerowy zamierza zwiększyć 40,8% ankietowanych (w maju blisko 42%) - zmniejszyć je zamierza 20,3% (w maju więcej było pesymistów - 21,5%). Na oprogramowanie infrastrukturalne więcej w ciągu roku chce wydać 31,6% ankietowanych (15,5% chce wydać mniej).

Z informacji od panelistów wynika, że wydatki na płace i świadczenia dla pracowników wzrosły o 3,3% w ciągu 12 miesięcy - do czerwca 2003 roku włącznie. 5,1% ankietowanych stwierdziło, że trudno dziś znaleźć i utrzymać w miejscu pracy dobrego informatyka (w maju podobne zdanie wyrażało 3,4% ankietowanych).

12,8% panelistów przewiduje zwiększenie wydatków na rozwój internetowego biznesu B2B i B2C (rok temu zakładali uzyskanie średnio 7,7% przychodów). Co ciekawe, ankietowani spodziewają się uzyskać 10,2% przychodów z kanału B2B i/lub B2C. Średnio 21,9% materiałów zostanie zamówionych przez Internet (w minionych 12 miesiącach było to średnio 17,6%).

Oceniając bieżącą sytuację, 32,2% ankietowanych (analogicznie w maju - 26,5%) szacowało, że wydatki na IT w II kwartale br. były wyższe lub znacząco wyższe niż w I kwartale 2003. 15,8% oceniało tę kwestię dokładnie przeciwnie (w maju - 17,9%).

Największy wpływ na wydatki informatyczne - a przynajmniej na ich ewentualne ograniczenie - ma w opinii ankietowanych poziom zysków firmy. 42,1% ankietowanych stwierdziło, że niższe zyski to podstawowy powód ograniczenia inwestycji w informatykę. Kolejne 29,9% podaje pokrewny powód takiej ewentualności - "ogólnie słabą sytuację ekonomiczną". Tylko mniej niż jedna piąta oceniała, że ograniczenie inwestycji w IT może obecnie wynikać z wystarczającego nasycenia firmy technologią.

Co ciekawe w tym kontekście, 39,7% ankietowanych CIO poinformowało, że ma plany wymiany znaczącej liczby pracujących w firmie jednostek PC w ciągu najbliższego półrocza. Kolejne 16,1% daje sobie na taką poważną wymianę rok.