Więcej optymizmu rolników

Mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów w styczniu 2005 r. praktycznie nie uległ zmianie w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na przestrzeni roku najwyraźniej poprawiły się humory rolników.

Wartość jaką przyjmuje WOK, jest najwyższa w historii i wynosi obecnie 91,3 punktu. O niecałe dwa punkty wzrosła wartość wskaźnika klimatu gospodarczego, a nieznacznie spadła wartość wskaźnika skłonności do zakupów.

Większym optymizmem cechują się osoby młode, posiadające wyższe wykształcenie, dysponujące wyższymi dochodami. Wyraźna poprawa nastrojów dokonała się także w wśród rolników: przed rokiem WOK w tej grupie badanych wynosił 64 punkty (WOK dla populacji generalnej wynosił wówczas niespełna 80 punktów) - teraz wzrósł do 91 punktów.

W styczniu zmalały ponadto obawy przed wzrostem cen, co może sugerować spadek inflacji w najbliższych miesiącach. Powoli spadają również obawy przed wzrostem bezrobocia.


Zobacz również