Więcej optymizmu u pracodawców

W badaniu Hudson Global Resources wzrósł odsetek firm, które chcą zwiększyć w III kwartale br. liczbę nowych etatów i stanowisk czasowych na polskim rynku. Najszybciej pracy przybywać będzie na stanowiskach w produkcji i sprzedaży.

Hudson Global Resources przeprowadził badanie na próbie 200 krajowych i międzynarodowych firm działających na polskim rynku. Na jego podstawie powstał Hudson Job Index, będący kwartalną prognozą koniunktury na rynku pracy. Aktualna edycja, dotycząca okresu sierpień-październik 2006 dowodzi wzrostu optymizmu wśród przedsiębiorców odnośnie tworzenia miejsc pracy, zarówno w odniesieniu do stałych jak i czasowych stanowisk.

Etaty w dużych firmach

41% badanych przedsiębiorców przewiduje wzrost liczby zatrudnionych pracowników etatowych. Spadek zakłada zaledwie 6%, a 53% firm nie przewiduje żadnych zmian. W porównaniu z II kwartałem 2006 r. liczba firm prognozujących zwiększenie zatrudnienia wzrosła o 9 punktów procentowych wzrosła liczba firm planujących zwiększenie zatrudnienie. Liczba firm, które zmniejszą zatrudnienie spadła o 1 punkt proc.

Więcej optymizmu u pracodawców

Prognozy firm dotyczące zmian w liczbie etatów, źródło: Hudson Job Index

W trzecim kwartale 2006 r. w większości reprezentowanych w badaniu branży, tendencje zatrudnienia utrzymywały się na poziomie z II kwartału. Największe wzrosty zatrudnienia przewidywane są w branży budowlanej (u 50% firm), wytwórczej (50%) i IT/Telecom (50%). Branża wytwórcza odnotowała ponadto duży wzrost optymizmu w porównaniu z poprzednim kwartałem: z 32% do 50% wzrosła liczba firm planujących zwiększenie zatrudnienia. Sektor finansowo-bankowy odnotował wzrost liczby prognoz optymistycznych aż o 30 punktów proc., do ponad 40%.

Najbardziej stabilne są branże Horeca (hotele, restauracje, catering) i farmaceutyczna, gdzie ponad trzy czwarte spółek nie chce zmieniać poziomu zatrudnienia. Jednocześnie najwięcej wśród badanych branż, bo aż 25% firm Horeca, planuje redukcję etatów. Spadł natomiast, i to o 30 punktów proc. (do 33%), odsetek planujących zwiększenie zatrudnienia wśród firm transportowych i logistycznych. W sektorze IT&Telecom spadek deklarowanego zwiększenia zatrudnienia wyniósł 10 punktów proc., do 50%. Najmniej nowych pracowników przyjmą firmy zajmujące się reklamą i marketingiem, tylko mniej niż jedna piąta deklaruje chęć zwiększenia liczby etatów.

Najczęściej nowe miejsca pracy tworzyć chcą w dużych firmach - deklaruje tak prawie 55% badanych przedstawicieli tych firm. Mniej niż 5% dużych firm chce ciąć zatrudnienie. W średnich firmach jest to odpowiednio 41,5% i 8% (o 1 punkt proc. więcej niż w poprzednim kwartale). W małych firmach blisko 70% pracodawców utrzyma poziom zatrudnienia, a 29% podniesie go. Mniej niż 3% planuje redukcje zatrudnienia. Zarówno polskie jak i zagraniczne przedsiębiorstwa wykazują więcej optymizmu niż w II kwartale. Większość deklaruje chęć tworzenia etatów, w polskich 38%, a w zagranicznych 46%. Chęć zatrudnienia nowych pracowników najczęściej zgłaszają firmy z zachodu kraju (71%, a tylko2% chce redukować etaty)) i z południa (63%). Natomiast najaktywniejszy w II kwartale regiony środkowo-wchodnie wyraźnie wyhamowały: wzrost zatrudnienia planuje ok. 1/3 firm, podobnie jak wśród firm z północy kraju.

Pracownicy czasowi popularni w bankach

Rośnie popyt na pracowników czasowych. 17% badanych firm deklaruje chęć czasowego zatrudnienia pracowników (6% w II kwartale), 80% chce utrzymać dotychczasowa liczbę tak zatrudnionych, a 3% planuje redukcje. Największym powodzeniem cieszy się ta forma zatrudnienia w sektorze bankowym i finansowym (40% deklaruje wolę przyjęcia takich pracowników w III kwartale). Druga w kolejności jest branża usługowa (31%). Z kolei firmy sektora IT & Telecom, FMCG i Handlowej planują w całości utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia pracowników czasowych.

Więcej optymizmu u pracodawców

Prognozy firm dotyczące zmian w liczbie stanowisk czasowych, źródło: Hudson Job Index

Małe, duże i średnie przedsiębiorstwa najczęściej (80-90% zależnie od sektora) chcą utrzymać liczbę pracowników czasowych, stosunkowo najwięcej takich miejsc pracy chce utworzyć firmy małe (ponad 15%) i średnich (12%). W firmach dużych tylko 4,5% jest zainteresowanych zatrudnieniem nowych pracowników czasowych w III kwartale br.

Wzrost liczby pracowników czasowych przewidują częściej firmy o polskim kapitale (12% wskazań, wobec 10% wśród zagranicznych). Najwięcej firm deklarujących utworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników

czasowych pochodzi z zachodniego regionu Polski (22%). W pozostałych regionach wartość ta oscyluje około 10%, a średnio powyżej 80% zamierza nie zmieniać liczby pracowników czasowych.

Etaty w produkcji, czasowe w sprzedaży

Najwięcej etatów przybędzie na stanowiskach produkcyjnych (62%). Z kolei czasowe miejsca pracy w większości dotyczą stanowisk handlowych (ponad 55%) i w mniejszym stopniu - poniżej 20% - produkcyjnych. Żaden z ankietowanych nie planuje zatrudnienia czasowego na stanowiska kierownicze i prawne. To ciekawa obserwacja, zwłaszcza w kontekście niedawno przytaczanych na naszych łamach informacji o popularyzacji modelu tzw. Interim Manager, czasowego kierownika na brytyjskim rynku pracy .

Więcej optymizmu u pracodawców

Zmiany w zatrudnieniu pracowników etatowych; źródło Hudson Job Index

Więcej optymizmu u pracodawców

Zmiany w zatrudnieniu pracowników czasowych; źródło Hudson Job Index