Więcej pieniędzy na e-biznes

W bieżącym roku ponad jedną piątą budżetów firm na cele IT stanowić będą wydatki na inicjatywy związane z e-biznesem.

Jak wynika z trzeciej edycji badań E-business outlook, przeprowadzonych przez firmę A.T. Kearney oraz Line56 Media, w 2003 roku aż 20% środków z budżetów IT przeznaczonych jest na wydatki związane z e-biznesem. Odsetek ten wzrósł w porównaniu z ubiegłymi latami. W 2001 roku wynosił 17,5%, a w 2002 - 19,3%. Autorzy raportu szacują, że w 2004 roku wzrośnie on o kolejne 2,5 punktu procentowego.

Z puli wydatków przeznaczanych na e-biznes, 38% idzie na inicjatywy związane z siecią i infrastrukturą (sprzęt i oprogramowanie serwerów oraz bazy danych). W dziedzinie aplikacji i narzędzi e-biznesowych najwięcej wydawane jest na systemy ERP (21%), portale (18%), zarządzanie łańcuchem dostaw (16%), CRM (16%), inicjatywy związane z zarządzaniem zawartością (16%). W większości badanych firm funkcje zarządzania e-biznesem scentralizowane były w działach technicznych powoływanych do obsługi całej korporacji.

"Chociaż uwagę firm przyciągają nowe obszary e-biznesu, takie jak rozwiązania mobilne czy usługi internetowe, to jednak nadal największy udział w wydatkach mają inwestycje tradycyjne" - skomentował wyniki badania Przemysław Stangierski, dyrektor w polskim oddziale A.T. Kearney.

Badanie przeprowadzono na próbie 150 firm, o obrotach przekraczających 250 mln USD.