Więcej pracy dla developerów

Firmy amerykańskie znowu chętniej zlecają prace nad rozbudową swojego oprogramowania zewnętrznym programistom.

Evans Data Corporation przedstawiła aktualizowany co pół roku raport na temat outsourcingu usług programistycznych. Według danych przedstawionych przez firmę, liczba amerykańskich przedsiębiorstw (badaniem objęto 400 menedżerów z firm zatrudniających ponad 1000 pracowników) zamawiających jakąkolwiek usługę rozbudowy lub zmiany swojego oprogramowania w firmie zewnętrznej spadła z 66,5% latem roku 2000 do 40% zimą 2001. Od czasu tej zniżki jednak, Evans Data odnotowywała stopniowe ożywienie rynku. Według najnowszego raportu, już ponad 70% spółek zamawia różnego typu usługi programistyczne na zewnątrz.

12% ankietowanych firm stwierdziło, że ponad połowę prac związanych z rozwojem oprogramowania zleca na zewnątrz - to ponad dwukrotnie więcej niż rok temu (5%). To najwyższy dotychczas raportowany przez Evans Data wskaźnik w tej kategorii. Według informacji Evans Data, do outsourcingu rozwoju oprogramowania wracają głównie wielkie, zatrudniające ponad 10 tys. osób firmy. W obecnym badaniu 80% przedsiębiorstw tego typu deklarowało zlecanie rozwoju oprogramowania na zewnątrz. W gronie firm zatrudniających od 1 do 10 tys. osób ten odsetek wynosił odpowiednio 66%.

Linuks coraz powszechniej - choć upowszechnienie odbywa się raczej ostrożnie - wykorzystywany do obsługi serwerów. W listopadowym badaniu firma ustaliła ponadto m.in., że 60% przedsiębiorstw używa Linuksa jako systemu operacyjnego dla części swoich serwerów (6 miesięcy temu taką odpowiedź dało 43% ankietowanych spółek).

Najczęściej jednak Linux obsługiwał mniej niż jedną czwartą serwerów w firmie, a tylko u 3% ankietowanych - ponad połowę serwerów. Ponadto 62% firm zadeklarowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza zwiększyć użytkowaną powierzchnię dyskową. To skok o 8 punktów procentowych w porównaniu z badaniem sprzed pół roku.