Więcej pracy po akcesji

Jeśli Polska przystąpi do Unii Europejskiej, bezrobocie spadnie do 2014 roku wyniesie do 12%.

Jak wynika z raportu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który składa się z wyników prac polskich ośrodków badawczych, bezrobocie w Polsce po przystąpieniu do UE będzie spadać (zacznie w latach 2005 – 2007) i w roku 2014 osiągnie poziom 12%.

Wg raportu w 2014 r. poziom zatrudnienia będzie wyższy o 800 tys. osób niż gdyby Polska nie przystąpiła do Unii. W przypadku nieprzystępowania do Unii bezrobocie ustabilizowałoby się na poziomie 16-17%, a jeśli przystąpimy do UE, może być wyższe tylko w pierwszych latach członkowstwa.

Autorzy raportu podkreślają, że poprawa sytuacji na rynku pracy na dłuższą metę uzależniona jest od zwiększenia inwestycji i konkurencyjności gospodarki, większej efektywności administracji odpowiedzialnej za rynek pracy i zwiększenia form i zakresu programów przeciwdziałania bezrobociu.

Póki co, porównanie polskich wskaźników bezrobocia z resztą Europy nie nastraja optymistycznie – w lutym br. bezrobocie rejestrowane wyniosło 18,7% (największe w UE i wśród państw kandydujących). Stopa zatrudnienia jest z kolei najniższa, w 2002 r. wyniosła 53,6% (unijna średnia to 63%).


Zobacz również