Więcej praw dla abonentów

Jest projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Resort chce by użytkownicy telekomów byli lepiej poinformowani i łatwiej mogli rozstać się z operatorem. Zdaniem prezesa UKE proponowane zmiany są istotne z punktu widzenia ochrony praw użytkowników usług telekomunikacyjnych i pomogą lepiej chronić klientów podczas sporów z przedsiębiorcami.

Autor nowelizacji stawia na informacje. Chce by regulamin świadczenia usług otrzymywali nie tylko abonenci podpisujący umowy, ale także Ci korzystający z usług prepaid. Jak podaje Gazeta Prawna, resort infrastruktury wyraźnie określił też zakres informacji, które dostawca usług będzie musiał podać w przypadku zamiaru dokonania zmian warunków umownych lub zmian w cennikach świadczenia usług.

Konsument, który nie zostanie poinformowany o zmianie warunków umowy, regulaminu czy też niekorzystnej zmiany cennika usług, będzie mógł odstąpić od umowy bez żadnych konsekwencji. Prawo do odstąpienia od umowy uzyska też osoba, która nie zgodzi się z nowymi zapisami lub niekorzystną zmianą cen usług.

Z informacji GP wynika, że autor nowelizacji chce też, aby prezes UKE prowadził centralna bazę numerów przeniesionych, która ma być wspólnym rejestrem dla wszystkich operatorów komórkowych i stacjonarnych. "Centralna Baza Danych w UKE będzie odgrywała też rolę Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej, gdzie służby ratownicze będę mogły szybko uzyskać informację o lokalizacji osoby wzywającej pomocy na numery alarmowe" - tłumaczy Jacek Strzałkowski, rzecznik UKE.


Zobacz również