Więcej świata w Unicode

Najnowsza wersja systemu kodowania znaków - Unicode Version 3 - rozwiązuje problem wielu lokalnych standardów do zapisywania znaków charakterystycznych dla danego języka.

Poczta elektroniczna i witryny WWW są w większości oparte na tekście pisanym. Upłynęło wiele czasu zanim ustalono jeden standard dla wielu form zapisu znaków w językach narodowych. I choć Unicode obecny jest na rynku od ponad 10 lat, dopiero od niedawna rozwój internetowego handlu i komunikacji zwrócił uwagę na mnogość używanych na świecie standardów. Kontakt z osobami używającymi tego samego alfabetu jest bezproblemowy, lecz gdy w korespondencji pojawiają się różne (obcojęzyczne) znaki, pojawiają się kłopoty. Każdy system operacyjny koduje znaki w inny sposób, a wysyłając wiadomość do osób używających choćby nieznacznie odmiennego alfabetu, nie mamy pewności, czy informacja zostanie właściwie odczytana.

Unicode Version 3 wychodzi naprzeciw tym działaniom, oferując sposób na ujednolicenie światowej komunikacji między firmami oraz w handlu elektronicznym. Bez Unicode tworzenie stron internetowych czy korzystanie z poczty elektronicznej przez użytkowników spoza USA jest uciążliwe z powodu różnych standardów pisowni.

Unicode definiuje jeden zestaw znaków dla wszystkich języków i opisuje, w jaki sposób ich używać. Unicode Version 3 obsługuje o ponad 10 tys. znaków więcej niż wersja 2.1. Ponad połowa z nich to ideogramy japońskie, chińskie i koreańskie. Część nowych znaków to pełne alfabety, wcześniej nie kodowane, inne to rzadko używane znaki alfabetów wpieranych już przez Unicode. System został także zreorganizowany i poprawiony, aby ułatwić korzystanie z niego początkującym. Wszystkie funkcje są opisane ze szczegółami, jednak z wyraźnym podkreśleniem, że jako całość system jest bardzo skomplikowany i potrzeba czasu na jego opanowanie.


Zobacz również