Więcej wiadomości od Google

Firma Google zaprezentowała wczoraj zmodernizowany mechanizm wyszukiwania aktualnych informacji. Nowa usługa, Advanced News Search, umożliwia m.in. przeszukiwania zasobów serwisów informacyjnych według daty, lokalizacji, czy źródła.

Advanced News Search jest rozwinięciem dostępnej już od jesieni ubiegłego roku usługi Google News. Użytkownicy mogą teraz wyszukiwać aktualnych informacji pochodzących z określonego źródła (lub źródeł), publikowanych w określonym przedziale czasowym czy opisujących wydarzenia z zdefiniowanego regionu.

Więcej informacji:

http://www.google.com