Więcej z konferencji przez Internet

Przychody z obsługi konferencji przez Internet mają wzrosnąć na świecie do 2 mld USD do roku 2008. W roku ub. trzy czwarte amerykańskich biznesmenów uczestniczyło w e-konferencjach.

Według raportu The Radicati Group, przychody dostawców usług web-konferencji na całym świecie wzrosną z 361 mln USD w roku bieżącym do ponad 1 mld USD w 2006. W przyszłym roku, przychody usługodawców konferencji przez Internet mogą liczyć na ok. 535 mln USD, a w 2005 – na 776 mld USD. w 2006, jak już wspomniano, przekroczą 1 mld USD (1,079 mld USD) a w 2007 powinien dokonać się jeszcze kolejny, tym razem niemal 50-proc. wzrost przychodów – do 1,48 mld USD. Nie koniec na tym – szacunki tego rynku dokonane przez Frost&Sulivan w ub. roku mówią o 2 mld USD przychodów usługodawców tego rynku już w 2008 roku.

Jak zatem wygląda upowszechnienie usług tego typu? eMarketer przytoczył dane na temat upowszechnienia konferencji przez Internet opublikowane przez MCI WorldCom i Impulse Research w br. Według tych szacunków, w ub. roku w choćby jednej konferencji przez Internet uczestniczyło 64% ankietowanych przedstawicieli wyższego szczebla kadry zarządzającej amerykańskich firm. Znacznie więcej, bo 89% uczestniczyło w audio-konferencjach na odległość, za to mniej – 57% - w wideo-konferencjach. Odsetek uczestniczących w konferencjach był wyższy w całej grupie „business professionals” – trzy czwarte biznesmenów uczestniczyło w e-konferencji w roku ub.


Zobacz również