Więcej zasiłków dla Amerykanów

W USA wzrosła liczba nowych bezrobotnych, a amerykański rynek pracy wciąż pozostaje w stagnacji.

Jak podał amerykański Departament Pracy, w ubiegłym tygodniu liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła z 406 tys. (wynik po korekcie) do 417 tys. Analitycy spodziewali się spadku z 402 tys. (przed korektą) do 386 tys.

Jednocześnie amerykański Departament Handlu ogłosił styczniowe statystyki zamówień na dobra trwałego użytku (czyli o co najmniej trzyletniej wartości). W porównaniu z grudniem 2002 r. wzrosły one o 3,3%, co jest wynikiem lepszym od przewidywań analityków (spodziewali się oni wzrostu o 1,2%).


Zobacz również