Więcej zaufania dla biznesu

Biznes odzyskuje społeczne zaufanie na świecie, odbudowuje swoją reputację po niedawnych skandalach, ale najbardziej wierzymy organizacjom pozarządowym - wynika z badania firmy Edelman.

Ankieta cytowana przez Financial Times została przeprowadzona wśród ponad 3 tys. tzw. liderów opinii z 18 krajów przez firmę Edelman. Wynika z niej, że reformy w ramach corporate governance i rosnący dobrobyt w krajach rozwijających się pomagają korporacjom pozyskiwać społeczne zaufanie. Badanie pokazuje również, że ludzie coraz chętniej wierzą w szczerość i dobre intencje organizacji pozarządowych, zaś rządy są na ostatnich miejscach listy instytucji, którym można ufać.

W Ameryce Północnej i w Europie respondenci ufają w większym stopniu organizacjom pozarządowym niż firmom, zaś rządy postrzegane są jako byty najmniej godne zaufania. Wiara w instytucje pozarządowe ma swoje odzwierciedlenie w przekonaniu, że działania w ramach odpowiedzialności społecznej są dla firmy ważniejsze niż obsługa klienta czy dobre wyniki finansowe.

Prezesi firm nadal nie cieszą się dobrą opinią - mniej niż jeden na pięciu respondentów brytyjskich, francuskich i niemieckich wierzy w oświadczenia CEO na temat ich własnych firm. W USA tylko 22% ankietowanych ufa liderom korporacji.

W USA, gdzie skandale wokół korporacji odbiły się najgłośniejszym echem, biznes zaczął już odzyskiwać społeczne zaufanie, jest w rankingu najwyżej od 2001 roku, zaś rząd najniżej od pięciu lat. Amerykańskie firmy są za to źle postrzegane przez respondentów z Europy. Koncerny ExxonMobil, Coca-Cola, McDonald's i Citigroup otrzymały od respondentów brytyjskich, francuskich i niemieckich najniższe oceny.