Więcej zielonej energii

Obecnie w całkowitym bilansie energii produkowanej w Polsce energia odnawialna stanowi zaledwie 2,5%. Aby spełnić wymogi Unii Europejskiej, do 2010 r. "zielona" energia będzie musiała stanowić aż 7,5%.

Jeśli Polsce nie uda się spełnić tego unijnego wymogu, krajowi przedsiębiorcy będą musieli kupować energię z innych krajów unijnych. Energia odnawialna to taka, która pochodzi z promieniowania słonecznego, zasobów geotermalnych, wody, wiatru lub biomasy leśnej i rolniczej.

W Polsce głównym źródłem tego typu energii mogłaby stać się, zdaniem przedstawicieli Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej, biomasa leśna lub rolnicza. Jednak niezbędnym czynnikiem, który mógłby pomóc w trzykrotnym zwiększeniu wykorzystywania energii odnawialnej w ciągu najbliższych 6 lat są pewne kroki na szczeblu administracji centralnej, na przykład zinwentaryzowanie zasobów energii odnawialnej, przeszkolenie potencjalnych producentów (m.in. rolników). Ministerstwo Środowiska rozwój rynku "zielonej energii" ma wspomóc m.in. wprowadzeniem świadectw pochodzenia energii oraz ułatwień dla osób zajmujących się jej produkcją.


Zobacz również