Wiedza daje bezpieczeństwo

88% bankowców twierdzi, że informacja, jaką udostępniają Biura Informacji Gospodarczej jest przydatna i potrzebna w procesie przyznawania przez banki kredytów konsumentom i przedsiębiorcom - wynika z badania Instytutu Pentor przeprowadzonego dla Związku Banków Polskich oraz InfoMoniotra Biura Informacji Gospodarczej.

Zdaniem ankietowanych, informacje gospodarcze spoza sektora bankowego są przydatne i mają wpływ na proces przyznawania kredytów, czyli między innymi na ocenę ryzyka kredytowego. Dla ponad połowy bankowców (56%) informacja gospodarcza kojarzy się ze wzrostem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Tylko niespełna co trzeci z badanych kierowników oddziałów banków uważa, że informacja gospodarcza to przede wszystkim "czarne listy i rejestry dłużników".

Badani przez Pentor bankowcy uważają natomiast, że przedsiębiorcy w Polsce wciąż posiadają średni poziom wiedzy o możliwościach wykorzystania informacji gospodarczej w prowadzonej przez siebie działalności biznesowej (deklaruje tak 60% badanych). Tylko co 10 pytany (11,5%) uważa wiedzę przedsiębiorców w tym zakresie za wysoką, natomiast 27% - za niską lub praktycznie żadną.