Wiedzą wszystko

Dwie internetowe firmy Vignette i Edocs, zajmujące się gromadzeniem danych o klientach online, połączyły się w celu wymiany informacji oraz stworzenia bogatszych profili osobowościowych konsumentów.

Dwie internetowe firmy Vignette i Edocs, zajmujące się gromadzeniem danych o klientach online, połączyły się w celu wymiany informacji oraz stworzenia bogatszych profili osobowościowych konsumentów.

Umowa dotyczy agregacji danych o zainteresowaniach konsumenta (gromadzonych przez Vignette) ze szczegółowymi informacjami na temat ich rachunków (dostarczanych przez Edocs). Gdzie będą granice prywatności online, gdy internetowe firmy będą posiadać tak pełne dane o swoich klientach?

Przykładowo, Edocs może stworzyć listę konsumentów z wysokimi rachunkami telefonicznymi, podczas gdy Vignette, która śledzi drogi serfowania w sieci, wskazać klientów poszukujących telefonów komórkowych. Kompilacja tych dwóch zestawów danych może pomóc firmom sprzedającym telefony komórkowe skuteczniej docierać z różnymi produktami do klientów na podstawie ich indywidualnych przyzwyczajeń.