Wiedza z komputera


Słowniki języka polskiego

Odrębną grupę produktów stanowią słowniki języka polskiego. Do tej grupy zaliczyliśmy również słowniki ortograficzne, frazeologiczne czy wyrazów obcych. Produkty te to domena dwóch wydawców - PWN-u i Lexlandu.

Najważniejszą pozycją w ofercie PWN jest "Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN". To największy dostępny na rynku słownik języka polskiego. Zawiera ponad 100 tys. haseł i prawie 150 tys. definicji. Obejmuje wszystkie odmiany polszczyzny, uwzględnia polszczyznę oficjalną i potoczną, zawiera najnowsze słownictwo. Opisuje wyrazy przestarzałe, specjalistyczne i ma obszerną listę nazw własnych. Możesz w nim sprawdzić informacje o znaczeniu wyrazów, ich pochodzeniu, odmianie pisowni i wymowie czy prawidłowym zastosowaniu. Znajdziesz w nim także sporą bazę cytatów. Słownik ten uwzględnia najnowsze rozstrzygnięcia Rady Języka Polskiego i ma jej pozytywną opinię. Ciekawą opcją jest umieszczenie programu na pendrivie. Wersji tej nie trzeba instalować, wystarczy umieścić nośnik w złączu USB i uruchomić aplikację. Ułatwia to bardzo korzystanie ze słownika.

Zobacz również:

  • Nowa kolekcja oficjalnych książek Fortnite’a od wydawnictwa Insignis

"Multimedialny Szkolny Słownik Języka Polskiego" opiera się na komputerowym archiwum tekstów i koncentruje na współczesnej polszczyźnie. Zawiera ok. 150 tys. przykładów, 30 tys. synonimów oraz 7 tys. związków frazeologicznych wraz z objaśnieniami. Całkowicie na związkach wyrazowych koncentruje się "Słownik Związków Frazeologicznych". Zawiera on ponad 16 tys. zestawień i ponad 7 tys. przykładów ich zastosowania. Używane cytaty pochodzą z tekstów literackich i prasowych.

Ofertę PWN-u uzupełniają "Słownik Ortograficzny" z bazą 100 tys. haseł, opisujący jednocześnie sposób podziału wyrazów, omawiający zasady pisowni czy interpunkcji, oraz "Słownik Wyrazów Obcych". Ten drugi ma bazę 25 tys. pozycji i obejmuje swoim zakresem najnowsze wyrazy, które niedawno pojawiły się we współczesnej polszczyźnie. We współpracy z Polską Federacją Scrabble powstał "Słownik Scrabblisty". Zawiera prawie dwa i pół miliona słów, a wbudowana funkcja aktualizacji automatycznie powiększa zawartość bazy programu.

Podobny zestaw produktów proponuje Lexland. Znajduje się wśród nich "Współczesny słownik języka polskiego" (ponad 60 tys. haseł), "Wielki słownik ortograficzny" (35 tys. haseł), "Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych" i "Popularny słownik frazeologiczny". Na szczególną uwagę zasługuje "Wielki słownik poprawnej polszczyzny", który podaje nie tylko prawidłowy sposób użycia, ale również przykłady błędnego wykorzystania różnych słów.

Wiedza z komputera