Większa frekwencja w referendum unijnym

W majowym badaniu Ipsos chęć zagłosowania w referendum na temat przyłączenia Polski do Unii Europejskiej wyraziło 75% Polaków, z których 69% poprze akcesję.

Z badania przeprowadzonego na początku maja przez Ipsos dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej wynika, że „za” przystąpieniem Polski do Unii opowiada się 69% dorosłych i zdecydowanych wziąć udział w referendum Polaków, 16% osób jest przeciwko przystąpieniu Polski do Unii, zaś 14% nie potrafiło się jeszcze określić.

Poparcie wzrosło o 1 punkt proc. w porównaniu z kwietniem, odsetek przeciwników spadł o 8 punktów proc. O tyle samo wzrósł odsetek niezdecydowanych.

Chęć udziału w referendum deklaruje trzy czwarte dorosłych Polaków (75%). Na pytanie: „czy gdyby w najbliższą niedzielę odbywało się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to wziął(ęła)by Pan(i) w nim udział?” odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 50% respondentów, a „raczej tak” – 25%. Odsetek osób, które w sposób zdecydowany deklarują chęć udziału w referendum wzrósł od ostatniego miesiąca o 9 punktów proc.

Większość respondentów, którzy mają zamiar wziąć udział w referendum odda swój głos w niedzielę (38%). W sobotę zagłosuje 25% osób, zaś 36% nie potrafiło jeszcze jednoznacznie powiedzieć, w którym dniu zagłosuje.


Zobacz również