Większa pomoc po powiększeniu Unii

Po powiększeniu Unii Europejskiej znacznie wzrosną różnice w poziomie zamożności wewnątrz UE. Najnowsze propozycje Komisji Europejskiej przewidują zatem zwiększenie pomocy strukturalnej dla ubogich obszarów "Wielkiej Unii" o 14 mld EUR.

Po rozszerzeniu do 25 krajów, Unia Europejska będzie musiała przeznaczyć o 50% więcej na obszary ubogie po 2007 roku, w celu wspomożenia rozwoju nowych członków - stwierdza drugi raport poświęcony ekonomicznym skutkom rozszerzenia. Raport ma stanowić podstawę dla propozycji Komisji Europejskiej wobec siedmioletniego budżetu Unii w latach 2007 - 2013. Jak donosi raport, Unia powinna podnieść wydatki na fundusze strukturalne dla biednych regionów z obecnych 33 mld EUR do 47 mld EUR po 2007 roku.

Obecnie z pomocy strukturalnej UE korzysta 48 regionów, których PKB wynosi poniżej 75% średniej we Wspólnocie. Po poszerzeniu różnica pomiędzy 10% najbogatszych i 10% najuboższych regionów powiększy się wyraźnie. Wyrażany w dochodzie na głowę mieszkańca stosunek tych dwóch wielkości wzrośnie z obecnych 2,5 do 4,4 po poszerzeniu. Co czwarty mieszkaniec większej Unii - czyli w sumie 116 milionów osób - będzie żył na obszarach o PKB mniejszym niż 75% średniej europejskiej (choć ponadto wówczas powinna ona znacząco się obniżyć).

Raport dzieli powiększoną Unię na trzy grupy: osiem państw kandydackich o największym poziomie dochodu narodowego na głowę mieszkańca (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia i Malta) - które stanowią jedną piątą ludności UE ale uzyskują jedynie 42% średniego PKB; Hiszpania, Portugalia, Grecja, Słowenia i Cypr - 13% ludności i 71% średniego PKB, oraz pozostałych 12 państw członkowskich, które zamieszkuje 66% ludności UE a PKB wynosi 115% średniej.

Studium przewiduje, że najbogatsi - Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Holandia - postawią twardy opór wobec propozycji, która bezpośrednio oznacza dla nich zwiększenie nakładów. Opór mogą także stawiać kraje, które po poszerzeniu będą uzyskiwać mniejszą pomoc (Hiszpania, Irlandia, Portugalia i Grecja). Komisja proponuje by fundusze pomocowe skoncentrować na pierwszej z przedstawionych grup, a środki dla "starych" członków zacząć zwiększać ponownie po 2013 roku.