Większe zaufanie do UE

Polacy coraz bardziej ufają Unii Europejskiej, ale też coraz gorzej oceniają działanie unijnych instytucji - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS.

59% ankietowanych we wrześniu przez CBOS Polaków deklarowało zaufanie do Unii Europejskiej, jest to o 3% więcej niż dwa lata temu. Zaufanie do Unii wzrosło najbardziej wśród rolników - z 25% w marcu 2003 roku do 45% we wrześniu tego roku.

Parlament Europejski funkcjonuje dobrze, zdaniem 57% Polaków, a zdaniem 14% pracuje źle. Działalność Komisji Europejskiej dobrze ocenia 53% ankietowanych (w 2003 roku było to 56%), źle - 11%.

Zdaniem ponad połowy respondentów (52%) instytucje unijne zajmują się ważnymi sprawami, według 45% robią to dobrze, a według 43% działają uczciwie. Jednak zdaniem 44% Polaków unijni urzędnicy dbają przede wszystkim o swoje interesy, jedynie według 30% troszczą się o interesy obywateli.


Zobacz również