Większość za Unią

69% Polaków, którzy zamierzają wziąć udział w referendum akcesyjnym, popiera przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP, na początku lutego br., przeciwko polskiemu członkowstwu w UE opowiada się 20% Polaków, zaś 11% nie ma jeszcze zdania.

Wśród wszystkich ankietowanych (nie tylko tych zamierzających wziąć udział w referendum) również większość stanowią zwolennicy Unii – 58%, 22% jest przeciw, a co piąty respondent nie ma zdania.

Do urn ma zamiar pójść 47% ankietowanych, a dalsze 37% „raczej” pójdzie. Zdecydowanie nie zamierza uczestniczyć w referendum 14%, a 8% jeszcze nie podjęło decyzji.

Trzy piąte ankietowanych czuje się niewystarczająco poinformowanych o warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Zaledwie 35% Polaków wyraża zadowolenie ze stanu swojej wiedzy na temat UE.


Zobacz również