Większy deficyt i mniejsza inflacja

Narodowy Bank Polski przewiduje, że w 2003 roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,8 - 3,1%, a w 2004 roku wzrośnie do 4,1 - 4,6%. Inflacja na koniec bieżącego roku ma być niższa niż określono to w celu inflacyjnym czyli 2-4%.

Przyszłoroczna wyższa dynamika wzrostu gospodarczego może spowodować wzrost inflacji do 2,5%. Jednocześnie NBP zaapelował do rządu o podjęcie reform ograniczających wydatki publiczne, ponieważ "utrzymywanie wysokiego deficytu budżetowego w sytuacji spodziewanego szybkiego wzrostu gospodarczego będzie niebezpieczne dla równowagi makroekonomicznej".

Ze wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że deficyt budżetowy na koniec sierpnia br. wyniósł 78-80% deficytu planowanego na cały rok (w wysokości 38,7 mld zł).

Ministerstwo Finansów wcześniej szacowało deficyt budżetowy na koniec sierpnia br. na 80-85% deficytu całorocznego. Na koniec lipca br. deficyt budżetowy wyniósł 27,69 mld zł, czyli 71,5% planowanego na cały rok. Dochody budżetowe wyniosły 84,48 mld zł, a wydatki 112,17 mld zł.