Wielka Brytania, Francja i Niemcy chcą złagodzenia paktu stabilizacji

Ministrowie finansów trzech krajów opublikowali w Financial Times list, w którym postulują wprowadzenie w Europejskim Pakcie Stabilizacji i Rozwoju zmian uwzględniających indywidualne uwarunkowania cyklu gospodarczego.

Brytyjski kanclerz skarbu Gordon Brown, francuski minister finansów Nicolas Sarkozy i niemiecki minister finansów Hans Eichel podpisali się pod opublikowanym w Financial Times listem w którym postulują złagodzenie interpretacji Paktu Stabilizacji i Rozwoju. Zarówno Francja jak i Niemcy trzykrotnie w kolejnych latach łamały już postanowienia paktu w zakresie utrzymywania deficytu budżetowego na poziomie do 3% PKB. Niemcy złamią zresztą ten warunek także po raz czwarty.

Ministrowie chwalą w liście pakt za to, że pełni "kluczową rolę we wzmacnianiu wiarygodności ugody rządów europejskich co do dyscypliny finansowej i przejrzystości stanowisk państw członkowskich Unii w kwestiach fiskalnych". Z drugiej jednak strony, ministrowie postulują łagodniejszą jego interpretację: "powinniśmy wziąć pod uwagę także indywidualne uwarunkowania cyklu gospodarczego i ram strukturalnych, a także skoncentrować się na dalekosiężnych warunkach: poziomie zadłużenia, trwałym finansowaniu systemu emerytalnego i opieki zdrowia oraz poprawieniu jakości finansów publicznych. Ale wspólny program to nie wszystko. Rządy narodowe pozostają odpowiedzialne za politykę fiskalną a przyjmują tą odpowiedzialność przed swoimi obywatelami."


Zobacz również