Wielka e-Europa

Gartner Group szacuje, iż do 2004 r. europejska e-gospodarka będzie warta 1,2 bln USD.

W najnowszym raporcie Gartner Group stwierdza, że europejska gospodarka internetowa w roku 20004 osiągnie wartość 1,2 bln USD, co będzie stanowić prawie 15% PKB (Produkt Krajowy Brutto) państw zachodniej Europy. Jak stwierdził Nick Smith, wiceprezes Gartner Group, na Starym Kontynencie najbardziej dynamicznie ma się rozwijać handel elektroniczny, którego obroty wzrosną z obecnych 40 mld do ponad 1,1 bln USD.

Liderami na rynku e-gospodarki staną się takie państwa, jak Niemcy (wartość tegorocznych transakcji e-commerce wyniesie tam 12 mld USD), Wielka Brytania (11 mld USD), Holandia (5,7 mld USD), Francja (2,7 mld USD). Do 2004 r. wartości te mają wzrosnąć odpowiednio do: 317 mld, 235 mld, 91 mld i ponad 121 mld USD.

"We Francji obserwujemy największą dynamikę wzrostu na rynku transakcji internetowych, osiągającą rocznie 99%. Powodem tego jest w pewnym sensie nadrabianie zapóźnienia tego kraju w rozwoju handlu elektronicznego, gdyż obroty e-commerce w Francji są kilkakrotnie niższe niż np. w Niemczech" - mówi Petra Gartzen, analityk z Gartner Group.

"Głównymi czynnikami, które mogą spowodować znaczący wzrost na rynku gospodarki internetowej, będzie liberalizacja rynku usług telekomunikacyjnych, wzrost popytu na urządzenia przenośne, zwiększona działalność funduszy typu venture capital, których celem jest inwestowanie w rozwijające się małe firmy internetowe" - twierdzi William Nuti, dyrektor Cisco Europe, w komentarzu do raportu Gartner Group.


Zobacz również