Wielka flota sił zjednoczonych


Wielka flota sił zjednoczonych

<b>Układ klawiatury</b> Zarówno Dreamweaver 4 jak i Fireworks mają możliwość udawania skrótów klawiszowych z innych popularnych programów.

Inna funkcja pojawiająca się w nowej wersji to narzędzie identyfikacji (Authentication Server Behaviours), pozwalające na umieszczanie haseł na stronach WWW. Jednak najistotniejszym udogodnieniem jest to, że projektanci nie muszą wprowadzać danych na serwer, by testować zmiany. Wszystko teraz mogą robić w locie i na żywo obserwować efekty zmian równolegle z procesem powstawania strony. Obejmuje to także możliwość wyświetlania i edycji elementów środowiska serwera oraz symulacje zachowania się strony w różnych okolicznościach (np. różne przeglądarki, różne platformy). Wprowadzono szereg opcji połączeń z bazami. Teraz nie ma problemu z połączeniem się z ODBC, JDBC czy ADO bezpośrednio z poziomu aplikacji serwera WWW.

Wprowadzono też możliwość tworzenia aplikacji JSP w połączeniu z JavaBeans. JavaBeans - to pliki Javy, które pracują na serwerach JSP i do tej pory w poprzedniej wersji Dreamweavera UltraDev były dostępne tylko przez JavaScript API. Teraz w UltraDev 4 zostało to uproszczone dzięki wprowadzeniu JavaBeans w serwisy JSP poprzez Data Bindings Inspectora. Dzięki temu JavaBeans są przedstawiane jako nowe wbudowane źródło danych.

Inne udogodnienia - takie jak Microsoft SourceSafe i WebDav - to protokoły służące wsparciu pracy zespołowej nad plikami. Pilnują, by grafika i kod źródłowy nie uległy przypadkowemu nadpisaniu przez członków zespołu. Inne systemy kontroli mogą być dodawane dynamicznie do pakietu, w zależności od potrzeb studia WWW.