Wielki test alkomatów 2021 - sprawdź najlepsze modele

Alkomat to z pozoru proste urządzenie służące do zbadania trzeźwości. Na rynku znajdziemy konstrukcje różniące się od siebie zasadą działania, ceną, dokładnością oraz funkcjonalnością. Który model alkomatu warto wybrać? Dowiesz się tego z naszego testu.

Tester trzeźwości nazywany popularnie alkomatem to urządzenie, które może uratować nas przed poważnymi konsekwencjami prawnymi i decyzjami, które mogą rzutować na całe nasze życie.

Niewielkie urządzenie z wbudowanym wyświetlaczem, które przypomina dyktafon lub stary telefon komórkowy sprzed ery smartfonów w praktyce jest niezwykle zaawansowanym sprzętem wyposażonym w mnóstwo nowych technologii.

Wszystkie alkomaty biorące udział w teście

Wszystkie alkomaty biorące udział w teście

Według najnowszego raportu Polskiej Agencji Prasowej przeciętny Polak spożywa aż 136 litrów piwa roczne, co przekłada się na 272 puszki. Nasi rodacy na przestrzeni ostatnich lat stali się niechlubnym liderem w ilości spożywanego czystego alkoholu na osobę.

PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) podaje, że w 1992 roku średnie spożycie alkoholu w naszym kraju wynosiło 38,6 litra. W 2019 roku liczba ta wzrosła do aż 97,1 litra.

Statystyki mówią same ze siebie dlatego niezwykle ważne jest informowanie społeczeństwa o przeciwdziałaniu skutkom alkoholu. Doskonałym sposobem jest samokontrola, w przypadku której z pomocą przychodzą nowoczesne alkomaty.

Osobisty tester trzeźwości to proste urządzenie, które pozwoli w kilkadziesiąt sekund zbadać poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Niestety aby pomiar był wiarygodny potrzebujemy sprawdzonego alkomatu z aktualną kalibracją, próbki wydychanego powietrza o określonej objętości oraz zdrowego rozsądku. Alkomat to urządzenie wykorzystujące właściwości chemiczno-fizyczne, których zaburzenie może wpłynąć na wynik i potencjalnie doprowadzić do poruszania się pojazdem mechanicznym pod wpływem.

Fabrycznie nowe alkomaty w laboratorium

Fabrycznie nowe alkomaty w laboratorium

Postanowiliśmy sprawdzić popularne w Polsce alkomaty w warunkach laboratoryjnych. Test objął 12 modeli alkomatów kosztujących od 129 zł do 899 zł. Każdy model został przez nas sprawdzony w sześciu wymagających próbach.

Alkomat alkomatowi nie równy - jakie rodzaje urządzeń kupimy?

Przed przejściem do samego testu warto wiedzieć, że alkomaty dostępne na rynku korzystają z kilku technologii, które znacząco wpływają na charakterystykę urządzeń oraz wyniki pomiarów.

Najtańsze konstrukcje korzystają z półprzewodnikowych sensorów. Oznacza to, że za badanie próbki odpowiedzialna jest specjalna elektroda w połączeniu z elektroniką. Alkomaty tego typu są tanie. Niestety to jedyna zaleta. Testery trzeźwości wykonane w technologii półprzewodnikowej pozytywnie zaskakują czasem pomiaru, ale najczęściej rozczarowują dokładnością. Elektronika może błędnie zinterpretować próbkę. Na zaburzenia pomiaru może wpływać wiek, dym papierosowy, a nawet pokarm spożywany przed pomiarem.

Najpopularniejszą grupę alkomatów stanowią urządzenia elektrochemiczne. Pomiar odbywa się z wykorzystaniem specjalnego sensora korzystającego z zasady elektrodowego ulatniania się alkoholu. Metoda ta cechuje się dłuższym czasem pomiaru oraz odstępami pomiędzy kolejnymi pomiarami, ale cechuje się wysoką dokładnością.

Odpowiednio skalibrowany alkomat elektrochemiczny to odpowiedni wybór. Podczas próby z wykorzystaniem tego typu urządzenia nie musimy martwić się o sfałszowanie wyników przez substancje znajdujące się w otoczeniu.

Trzecim rodzajem alkomatów są urządzenia spektrofotometryczne nazywane również alkomatami dowodowymi. To modele kosztujące co najmniej kilka tysięcy złotych, które są wykorzystywane przez służby mundurowe. Alkomat spektrofotometryczny korzysta z promieniowania podczerwonego, które jest najdokładniejszą metodą pomiaru. Sprzętu tego typu nie używa się do pomiarów osobistych.

Jakie alkomaty trafiły do naszego testu?

Do przeprowadzenia testu wybraliśmy 12 urządzeń które są aktualnie dostępne w sklepach (październik 2021). Dobierając alkomaty staraliśmy się uwzględnić modele półprzewodnikowe oraz elektrochemiczne. Najtańszy model kosztuje 129 zł, a najdroższy 899 zł.

 1. GTX Smart - 129 zł
 2. Sentech AL2500 -129 zł
 3. AlcoSense Lite 2 - 199 zł
 4. Promiler AL6200 - 249 zł
 5. BACScan F60 - 359 zł
 6. AlcoLife Pro X5+ - 399 zł
 7. Alvisor Mars - 449 zł
 8. AlcoSense Excel - 549 zł
 9. Promiler AL9000 - 599 zł
 10. AlcoSense Pro - 749 zł
 11. Alcovisor Mark X - 799 zł
 12. AlcoLife F5 Pro - 899 zł

Test alkomatów - jak sprawdzaliśmy ich dokładność?

Jak sprawdzić alkomat? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Podczas testów symuluje się klasyczne testy w warunkach laboratoryjnych - z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Cała procedura składa się z sześciu prostych do przeprowadzenia i jednocześnie wymagających dla alkomatów prób.

Do testów wykorzystaliśmy również alkomat referencyjny - Drager 7510. Profesjonalny model kosztujący ponad 4000 zł pozwolił na dokładne sprawdzenie próbek oraz odchyłek od normy.

Drager 7510 - alkomat referencyjny

Drager 7510 - alkomat referencyjny

Warto zaznaczyć, że testy wykonywaliśmy na fabrycznie nowych modelach. Po kilku miesiącach używania wyniki podawane przez alkomaty stają się niższe. W przypadku niektórych modeli producenci decydują się na tak zwaną "wysoką kalibrację". Oznacza to nieco wyższe wyniki, ale w zamian możemy być pewni, że alkomat nie pozwoli nam wsiąść za kółko w momencie, gdy nie będziemy trzeźwi.

Poniżej znajdziesz dokładny opis oraz rezultaty każdego testu w kolejności chronologicznej.

Test 1 - Test pomiaru objętości

Aby pomiar był dokładny konieczne jest pobranie próbki z głębokich części płuc. Oznacza to, że do każdego pomiaru niezbędne jest powietrze o objętości 1,2 litra, co zostało określone w normie PK-EN-16280. Jeżeli podczas próby wykorzystamy zbyt małą objętość powietrza wynik może być fałszywie niski.

Aparatura do wydmuchiwania powietrza

Aparatura do wydmuchiwania powietrza

Wysokiej klasy alkomat potrafi zmierzyć ilość powietrza, które wpływa do sensora i poinformować użytkownika kiedy należy zakończyć pomiar. Tanie modele mają odmierzanie z wykorzystaniem sekundnika. Oznacza to, że nie mierzą objętości, co może mieć ogromny wpływ na wynik pomiaru.

W tym teście przeprowadziliśmy dwie próby z aparaturą wtłaczającą powietrze do alkomatów z różną prędkością - 12 litrów na minutę (zwykłe dmuchanie) oraz 20 litrów na minutę (mocne dmuchanie porównywalne z oddechem po dużym wysiłku fizycznym).

Test 1 - Test pomiaru objętości

Test 1 - Test pomiaru objętości

Jak widać na tabeli powyżej z poprawnym zmierzeniem próbek poradziły sobie zaledwie trzy alkomaty - AlcoSense Lite 2, AlcoSense Excel oraz AlcoSense Pro.

Przy mocnym wdmuchiwaniu powietrza odpowiednia ilość została zarejestrowana przez Alcolife Pro X5+, Promiler AL6200, BACScan F560 oraz AlcoLife F5 Pro.

Test 2 - Dokładność pomiaru referencyjnych próbek z alkoholem

W tym teście przeprowadzaliśmy po 5 prób pomiaru stężenia alkoholu z wykorzystaniem dwóch próbek - 0.20‰ BAC (Blood Alcohol Concecntration - stężenie alkoholu we krwi) oraz 0.50‰ BAC.

Każda próbka utrzymywana jest w odpowiedniej temperaturze

Każda próbka utrzymywana jest w odpowiedniej temperaturze

Próby z dokładnością pomiaru sprawdzają sposób kalibracji alkomatu, jego dokładność oraz czy dokładność nie spada po kilku próbach przeprowadzonych pod rząd.

Drager 7510 podczas testów z próbką 0.50 ‰BAC

Drager 7510 podczas testów z próbką 0.50 ‰BAC

Poniżej tabela z rezultatami dla testów z próbką o stężeniu 0.20‰ BAC:

Test 2 - Dokładność pomiaru próbki o stężeniu 0.20 ‰BAC

Test 2 - Dokładność pomiaru próbki o stężeniu 0.20 ‰BAC

oraz dla pomiarów z próbką o stężeniu 0.50‰ BAC:

Test 2 - Dokładność pomiaru próbki o stężeniu 0.50 ‰BAC

Test 2 - Dokładność pomiaru próbki o stężeniu 0.50 ‰BAC

W powyższych testach poprawnie zachowały się następujące alkomaty - Alcovisor Mars, AlcoSense Lite 2, AlcoSense Excel, AlcoSense Pro, AlcoLife Pro X5+ oraz BACScan F60.

Alkomat AlcoLife F5 Pro podczas testów

Alkomat AlcoLife F5 Pro podczas testów

Nagorzej poradził sobie najtańszy model Sentech AL2500. Odnotowaliśmy również problemy z GTX Smart, który kilkukrotnie wyświetlił nieznany błąd rP.

Wynik z alkomatu dowodowego

Wynik z alkomatu dowodowego

Test 3 - Dokładność pomiaru przy różnej sile nadmuchu

Wiemy już, że w zależności od siły nadmuchu wyniki mogą się różnić, ponieważ zmienia się objętość badanej próbki. W trzecim teście sprawdziliśmy jak prędkość wtłaczanego powietrza ma wpływ na rezultaty. Ponownie wykorzystaliśmy specjalną aparaturę wtłaczającą powietrze do alkomatów z różną prędkością - 10 litrów na minutę (zwykłe dmuchanie) oraz 20 litrów na minutę (mocne dmuchanie porównywalne z oddechem po dużym wysiłku fizycznym).

Test 3 - Dokładność pomiaru przy różnej sile nadmuchu

Test 3 - Dokładność pomiaru przy różnej sile nadmuchu

Każdy alkomat odnotował różne wyniki. Odchyłki nie są duże, ale niestety niektóre alkomaty błędnie zinterpretowały wyniki. Dotyczy to głównie modelu Sentech AL2500, który nie ma wbudowanego ustnika.

Pomiar z próbkami pod różnym ciśnieniem

Pomiar z próbkami pod różnym ciśnieniem

Powyższą próbę zaliczyły następujące modele: AlcoSense Lite 2, AlcoSense Excel, AlcoSense Pro, AlcoLife Pro X5+, BACScan F60, GTX Smart oraz Alcovisor Mark X.

Test 4 - Sprawdzenie efektu pamięci

Alkomaty do użytku osobistego nie są przystosowane do przeprowadzania wielu testów w krótkim odstępie czasu. Niestety ich użytkownicy najczęściej o tym niewiedzą. Właśnie dlatego próby wykonywane pod rząd często różnią się wynikami, a ich dokładność spada z każdym kolejnym pomiarem.

Próbki z alkoholem w laboratorium

Próbki z alkoholem w laboratorium

Do testu na sprawdzenie efektu pamięci wykorzystaliśmy próbki o stężeniu 0.20‰ BAC oraz 2.10‰ BAC i naprzemiennie testowaliśmy każdy alkomat 7 razy pod rząd.

Test 4 - Sprawdzenie efektu pamięci

Test 4 - Sprawdzenie efektu pamięci

W tym teście większość alkomatów poradziła sobie z postawionym zadaniem. Testu nie zaliczyły trzy modele - AlcoLife F5 Pro, GTX Smart oraz Sentech AL2500. Pozostałe testery trzeźwości odpowiednio rozpoznały próbki o różnym stężeniu.

Test 5 - Rozpoznanie acetonu

Tanie alkomaty miewają problem z poprawnym rozpoznaniem próbek. Modele półprzewodnikowe czasami mylą aceton z prawdziwym alkoholem. Oznacza to, że konsument pozostający w stanie ketozy może uzyskać wynik wskazujący, że jest pod wpływem alkoholu. Podobnie sytuacja wygląda u osób leczących się na cukrzycę lub w momencie, gdy przez długi okres czasu nie spożywaliśmy jedzenia.

Poniższy test sprawdza czy alkomaty poprawnie rozpoznają aceton.

Test 5 - Rozpoznanie acetonu

Test 5 - Rozpoznanie acetonu

W powyższej próbie fałszywe wyniki zarejestrowały cztery alkomaty - AlcoSense Lite 2, Promiler AL6200, Sentech AL2500 oraz GTX Smart. Mowa o urządzeniach z sensorem półprzewodnikowym (elektronicznym).

Test 6 - Pomiar w temperaturze ujemnej

Alkomat to urządzenie, które często zostawiamy w aucie. W Polsce zimy nadal potrafią być mroźne, a testery trzeźwości to urządzenia, które są bardzo wrażliwe na warunki przechowywania. Po całonocnym pobycie w ujemnej temperaturze mogą występować problemy z poprawnym odczytem.

Na potrzeby tej próby alkomaty przechowywane były przez 8 godzin w temperaturze -10'C.

Test 6 - Pomiar w temperaturze ujemnej

Test 6 - Pomiar w temperaturze ujemnej

W ostatnim teście poprawnie wypadła połowa modeli. Próby nie zaliczyły alkomaty AlcoLife F5 Pro, Promiler AL9000, Alcovisor Mars, Promiler AL6200, GTX Smart, Sentech AL2500 oraz Alcovisor Mark X.

Podsumowanie wyników - który alkomat warto kupić?

Maksymalnie w naszym teście alkomaty mogły zdobyć 8 punktów. Objętość oddechu była kluczowym testem mającym wpływ na kolejne pomiary. Z tego powodu można było zdobyć w nim 2 punkty.

Alkomat: Wynik Cena (zł)
AlcoSense Excel 8/8 549
AlcoSense Pro 8/8 749
BACScan F60 6/8 359
AlcoSense Lite 2 5/8 199
AlcoLife Pro X5+ 5,5/8 399
Alvisor Mars 3/8 449
Promiler AL6200 3/8 249
Promiler AL9000 3,5/8 599
Alcovisor Mark X 3,5/8 799
AlcoLife F5 Pro 1,5/8 899
GTX Smart 1,5/8 129
Sentech AL2500 0,5/8 129

Jak widać dwa modele otrzymały pełną ilość punktów. Mowa o AlcoSense Excel (549 zł) i AlcoSense Pro (749 zł). Urządzenie te wygrały w naszym teście.

Alkomaty AlcoSense

Alkomaty AlcoSense

Na drugim miejscu z 6 punktami znalazł się BACScan F60 (359 zł). Tuż za nim uplasował się AlcoFind Pro X5+ (399 zł) oraz AlcoSense Lite 2(199 zł).

Po testach możemy stwierdzić, że najlepszym alkomatem z testowanych urządzeń jest AlcoSense Pro. Jest to jedyny tester trzeźwości z wbudowanym asystentem pomiaru, który na bieżąco informuje nas o prędkości i objętości wdmuchiwanego powietrza.

AlcoSense Pro

AlcoSense Pro

Najlepszym tanim alkomatem jest AlcoSense Lite 2. Urządzenie kosztuje zaledwie 199 zł i pomimo obecności sensora półprzewodnikowego jest w stanie zmierzyć próbki o wymaganej pojemności (co najmniej 1,2 litra). Oznacza to, że pozostałe testy również były wiarygodne.

AlcoSense Lite 2

AlcoSense Lite 2

Nieco więcej punktów zdobył AlcoFind Pro X5+, ale model ten miał problem z pobraniem odpowiedniej ilości powietrza w jednej z prób, co może rzutować na dokładność innych pomiarów.

AlcoFind Pro X5+

AlcoFind Pro X5+

Najgorzej w teście wypadły najtańsze alkomaty - GTX Smart oraz Sentech AL2500. Urządzeń tych nie polecamy nawet do sporadycznych kontroli trzeźwości - mogą one bardziej zaszkodzić, niż pomóc.

Poniżej znajdziesz testowane alkomaty w najniższych cenach.

AlcoSense Excel

AlcoSense Pro

Aktualne ceny w sklepach

AlcoSense Lite 2

Promiler AL9000

Aktualne ceny w sklepach

Alcovisor Mark X

AlcoLife F5 Pro

GTX Smart

Sentech AL2500