Wielkie przedsięwzięcia

Komisja Europejska zatwierdziła listę wielkich przedsięwzięć, które zamierza wspierać w najbliższych latach. Są to projekty z dziedziny badań naukowych, telekomunikacji, transportu i energetyki. Lista liczy 56 pozycji i tylko dwie z nich są polskie.

KE zamierza na "wielkie projekty" do 2010 roku wydać 62 mld euro, z tego 10 mld euro na 17 projektów energetycznych, 14 mld euro na 8 projektów telekomunikacyjnych i 38 mld euro na 31 projektów z dziedziny transportu. Ok. 60% środków na te projekty będzie pochodziło ze środków publicznych, a 40% ze środków prywatnych. Jednak dokładny sposób finansowania przedsięwzięć nie jest jeszcze znany.

W Polsce mają być przeprowadzone jedynie dwa projekty: unowocześnienie linii kolejowej Gdańsk - Warszawa - Brno - Bratysława - Wiedeń oraz Rail Baltica (ale jest to projekt jeszcze nie gotowy).


Zobacz również