Wiesz na pewno

Na rynek weszła niedawno Encyclopaedia Britannica w wersji 2008. To wybitne dzieło nadal zachowuje walor jednego z najbardziej miarodajnych kompendiów, jakie się kiedykolwiek pojawiły.

Na rynek weszła niedawno Encyclopaedia Britannica w wersji 2008. To wybitne dzieło nadal zachowuje walor jednego z najbardziej miarodajnych kompendiów, jakie się kiedykolwiek pojawiły.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że widniejący na pudełku napis "Britannica - you know for sure" (wiesz na pewno) to lekka złośliwość skierowana pod adresem najpopularniejszej encyklopedii świata, jaką jest anglojęzyczna Wikipedia. Jednak nie można mówić o bezpośredniej konkurencji między obiema pozycjami, bo licząca "zaledwie" 100 tysięcy haseł Britannica w żadnej mierze nie ma szans stawać pod tym względem w szranki z mającą już 2 mln wpisów encyklopedią internetową. Za to skutecznie walczy z konkurencją miarodajnością zawartości, która jest tworzona przez uznanych autorów, w tym wielu noblistów. Obie encyklopedie świetnie się uzupełniają i żadna z nich nie jest zbyteczna w kontekście drugiej. Dla wielu polskich użytkowników będzie to wartościowe, "anglocentryczne" podejście do informacji encyklopedycznej, a przy okazji także niezła szkoła języka.

Wiesz na pewno

Obszerny atlas świata zawiera informacje z zakresu geografii fizycznej i politycznej.

Warto w tym miejscu wymienić kilka podstawowych faktów. Britannica 2008 to, oprócz wspomnianych 100 tys. haseł z 57 mln wyrazów, także 9500 artykułów w rocznikach statystycznych 1993-2006, atlas świata z 2500 map, słownik i tezaurus języka angielskiego sygnowany przez Merriam-Webster, 2000 biografii wybitnych osobistości, interaktywne ścieżki czasowe dla wielu dziedzin wiedzy. Prócz tego jest ponad 20 tys. ilustracji i ponad 900 klipów audio i wideo.

Britannica 2008 Ultimate Edition to zbiór trzech prac - encyklopedii dla studentów i dorosłych użytkowników, biblioteki dla uczniów 10-14-letnich i wreszcie biblioteki dla młodszych uczniów w wieku 6-10 lat. Najbardziej interesująca jest ta pierwsza.

Naturalnym użyciem jest wpisanie frazy w polu wyszukiwania, co pozwala znaleźć listę haseł zawierających wyraz kluczowy, a także listę ilustracji i innych multimediów. Oprócz tego można skorzystać z alfabetycznie ułożonego eksploratora zawartości. Hasła zawierają liczne odsyłacze do innych haseł encyklopedii, a także ponad 166 tys. odsyłaczy do materiałów w Internecie.

Wygoda nade wszystko

Wiesz na pewno

Typowe hasło encyklopedyczne, z podglądem dodatkowych materiałów znalezionych za pomocą wyszukiwarki.

Encyklopedia zawiera rozmaite udogodnienia, ułatwiające korzystanie z zawartości, jak również możliwość tworzenia zakładek i organizowania materiałów w postaci zapisywanej przestrzeni roboczej (wystarczy kliknąć Add to workspace) - to ukłon przede wszystkim w stronę uczniów i studentów, gromadzących materiały referencyjne do nauki. Ciekawym narzędziem jest Brainstormer: ma postać map wiedzy - od centralnego punktu, za jaki przyjmujemy jakieś pojęcie, odchodzą wiążące się z nim zagadnienia, które można sukcesywnie eksplorować - to bardzo istotne z punktu widzenia kojarzenia pokrewnych tematów. Zresztą wszystkie hasła zawierają odsyłacze do wiążących się z nimi pojęć i materiałów uzupełniających, jak tabele, multimedia czy dane statystyczne (Related Content), zatem można korzystać z rozmaitych sposobów docierania do informacji. Można wreszcie tworzyć własne notatki, a wykupienie subskrypcji uprawnia do korzystania z dodatkowych materiałów w witrynie Britanniki w Internecie.

Dwie pozostałe części encyklopedii, przeznaczone dla uczniów, są zubożonymi, uproszczonymi wersjami "dużej" edycji, dostosowanymi pod względem treści i języka do potrzeb i możliwości intelektualnych młodych odbiorców. Ich konstrukcja jest w zasadzie taka sama. Między wszystkimi trzema częściami można przechodzić za pomocą polecenia w menu.

Generalnie, Britannica jest bardzo przemyślanym konstrukcyjnie kompendium, w którym ergonomia użytkowania wydaje się pełnić funkcję podstawowej wytycznej dla projektantów. Wygoda pracy i bogactwo multimediów pokazuje wyraźnie, że czas kilkudziesięciotomowych, oprawionych w skórę encyklopedii, pięknie się prezentujących na regałach - nieodwołalnie minął, choć nie sposób pozbyć się sentymentu.

Wymagania techniczne Windows XP/Vista, 512 MB RAM, od 2 do 3, 6 GB powierzchni dyskowej (pełna instalacja)

Informacje support.britannica.com

Cena 40 dol.