Wigilijna kolacja na DVD

W Windows 7 i Windows Vista jest wbudowane narzędzie do tzw. DVD authoring, czyli projektowania specjalnego interfejsu na płycie DVD. Po nagraniu filmów na płytę jej użytkownik będzie mógł odtwarzać zawartość w komputerze, telewizorze czy innym urządzeniu obsługującym płyty. Interfejs utworzonej płyty zawiera miniatury prowadzące do właściwych nagrań, są w nim naturalnie elementy informacyjne, a także tło graficzne interfejsu. W komputerze możemy sterować zawartością za pomocą myszki, natomiast w telewizorze wykorzystujemy do tego celu pilota. Rodzinne czy przyjacielskie spotkanie urozmaicone pokazem domowych filmów w cyfrowym telewizorze może być bardzo przyjemnym wydarzeniem, jak też pamiątką dla uczestników.

Windows DVD Maker jest dostępny jako osobna aplikacja uruchamiana z menu systemowego, jak też z poziomu wideoedytora Windows Live Movie Maker. Zacznijmy tu od Movie Makera.

Uruchamianie nagrywania płyty DVD

Uruchamianie nagrywania płyty DVD

Aby utworzyć interfejs dla DVD:

- Przejdź do wstążki Strona główna.

- W sekcji Udostępnij rozwiń menu Zapisz film.

- Wybierz polecenie Nagraj dysk DVD.

Program przystąpi do zapisywania filmu w postaci pliku Windows Media Video, co potrwa kilka chwil.

Gdy zapisywanie zostanie ukończone, wyświetlone zostanie okno modułu Windows DVD Maker służącego do projektowania interfejsu.

Zostanie w nim umieszczony zapisany przed momentem film. Jeśli jest to długi film, możemy ograniczyć się do niego, ale istotą interfejsów płyt DVD jest właśnie możliwość wyświetlania całej galerii filmów. Dlatego dodamy do niego kolejne produkcje.

Aby włączyć kolejne materiały do projektu płyty:

- Kliknij przycisk Dodaj elementy.

- Na dysku zaznacz pliki filmowe, które chcesz włączyć do projektu - możesz zaznaczać kilka na raz, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.

- Kliknij przycisk Dodaj.

Kilka filmów w projekcie

Kilka filmów w projekcie

Przyjrzyjmy się teraz zawartości okna projektu.

Kolumna Kolejność pokazuje kolejność wyświetlania miniatur filmów w interfejsie płyty. Elementy możesz usuwać, jak też zmieniać ich kolejność za pomocą przeciągania myszką lub klikania przycisków ze strzałkami.

Kolumna Nazwa zawiera graficzne miniatury i doraźnie przyjęte nazwy filmów, czyli scen.

Kolumna Czas trwania pokazuje czas wyświetlania poszczególnych filmów, natomiast na dole widoczna jest informacja, ile minut zajmują łącznie filmy z dostępnej ilości.

W polu Tytuł dysku DVD zawiera początkowo datę, ale możesz go ręcznie zmienić, wpisując po prostu nową nazwę.

Nagrywarka dysków DVD informuje o numerze napędu - gdy masz więcej nagrywarek, możesz wybrać napęd.

Zwróć jeszcze uwagę na link Opcje - prowadzi on do okna z opcjami, gdzie jest informacja o formacie wideo (dla Polski jest to PAL), współczynniku proporcji (domyślnie, panoramiczny 16:9) oraz sposobie wyświetlania płyty (domyślnie pokazywane jest najpierw nasze menu).

Opcje nagrywania DVD

Opcje nagrywania DVD

Po kliknięciu przycisku Dalej program generuje tymczasowy podgląd płyty. Teraz będziemy mogli wymodelować interfejs zgodnie z naszymi upodobaniami.

Lista stylów menu

Lista stylów menu

Po prawej stronie widnieje obszerna lista graficznych stylów menu. Wypróbuj kliknięciami poszczególne style.

Kliknięciem przycisku Podgląd możesz uruchomić symulację interfejsu, łącznie z odtwarzaniem poszczególnych klipów.

Przycisk OK przywraca tryb projektowania.

Przycisk Tekst menu prowadzi do edytora napisów, gdzie możesz zmienić zawartość i wybrać krój czcionki, jej kolor i atrybuty (pogrubienie i kursywa). Kliknięcie Zmień tekst spowoduje zastosowanie zmian.

Formatowanie tekstu menu

Formatowanie tekstu menu

Przycisk Dostosuj menu przywołuje okno dostosowywania wybranego stylu menu - tak więc nie tylko masz do dyspozycji gotowe schematy, ale możesz je także dodatkowo zmodyfikować.

W polach Wideo na pierwszym planie i Wideo w tle możesz wybrać pliki wideo, które będą widoczne w interfejsie jako wizualna oprawa (nie jako zasadnicza treść płyty, czyli sceny).

W polu Dźwięki menu możesz wybrać plik muzyczny, który będzie odtwarzany, gdy widoczny będzie interfejs płyty - oczywiście nie będzie on słyszany, gdy będą uruchamiane poszczególne sceny.

Style przycisków scen to lista 14 wzorów ramek, które będą interfejsem prowadzącym do konkretnych scen (filmów) na płycie.

Przycisk Podgląd pozwala zapoznać się z wynikiem dokonanych zmian, możemy też zapisać zmodyfikowany styl na stałe, jeśli nam się spodoba, oczywiście pod inną nazwą. Będzie on widniał na liście stylów menu, ale nie w ich podstawowym zestawie, lecz w zestawie stylów niestandardowych.

Modyfikowanie interfejsu

Modyfikowanie interfejsu

Gdy powrócimy do głównego okna Windows DVD Makera, zapiszemy plik projektu płyty na dysku (Plik - Zapisz), a potem kliknięciem przycisku Nagraj uruchomimy proces nagrywania płyty. Oczywiście potrwa to wiele minut, tak więc możesz się zająć w tym czasie czymś innym.

Zwróćmy teraz jeszcze uwagę, że dodając materiały do projektu płyty ograniczyliśmy się do filmów. Możemy jednak dodawać także fotografie, które są grupowane w folderze Pokaz slajdów.

Pokaz slajdów w projekcie

Pokaz slajdów w projekcie

Sposób wyświetlania fotografii będziemy mogli zmodyfikować, klikając w oknie projektowania interfejsu przycisk Pokaz slajdów.

Możemy dodać muzykę, dopasować czas wyświetlania fotografii do czasu trwania muzyki, wybrać przejścia między slajdami, wreszcie użyć efektu przesuwania i powiększania obrazu (odpowiednik kadrowania w Movie Makerze). Możemy oczywiście obejrzeć wynik zmian na podglądzie.

Konfigurowanie pokazu slajdów

Konfigurowanie pokazu slajdów

Jak wspomnieliśmy, Windows DVD Maker jest dostępny nie tylko z poziomu Windows Live Movie Makera, ale i w menu systemu Windows. Uruchamia się wtedy okno startowe programu (możemy na stałe wyłączyć ukazywanie się tego etapu) - po kliknięciu przycisku Wybierz fotografie lub wideo przechodzimy do znanego nam już okna dodawania materiałów.