Wiki w małym palcu

Twórcy oprogramowania XWiki wydali kilka dni temu nową wersję swojego produktu. XWiki 1.1 to następny krok w dążeniu do stworzenia najbardziej funkcjonalnego menedżera stron Wiki.

Przykład strony Wiki stworzonego za pomocą XWiki

Przykład strony Wiki stworzonego za pomocą XWiki

XWiki to system zarządzania stronami Wiki, napisany w języku Java. Aplikacja zawdzięcza swój dotychczasowy sukces niezwykle rozbudowanym funkcjom. Ciągle rozwijana, zawiera wszystkie najnowsze komponenty stron Wiki. Dzięki XWiki można bardzo szybko edytować poszczególne strony (formatowanie tekstu, tworzenie tabel, dodawanie łączy, wstawianie grafiki, itd.), dołączać najróżniejsze pliki, zarządzać prawami dostępu do poszczególnych sektorów Wiki (nadawanie praw dokumentom, moderatorom oraz zasobom), przeszukiwać serwis na dziesiątki sposobów i organizować całą strukturę Wiki. Co więcej, dostępne są liczne wtyczki, które jeszcze bardziej rozszerzają zakres dostępnych funkcji. XWiki posiada rozbudowany system historii zmian, który pozwala nie tylko na przywrócenie dawnego stanu serwisu, ale również na generowanie podglądu modyfikowanych dokumentów.

Pobierz plik

Wersja 1.1 zawiera zmiany w prawie każdej części aplikacji. Usprawnienia w interfejsie graficznym i rozmieszczeniu opcji ułatwiają nawigację wśród dziesiątek funkcji programu. Dodano wsparcie dla exportu serwisu do postaci RTF, komentarzy do modyfikowanych komponentów stron oraz trybu pełnego ekranu. Ponadto wprowadzono kilka zmian w edytorze WYSIWYG oraz funkcji przeszukiwania i filtrowania danych. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu XWiki.