Wikipedia potrzebuje 6 mln dolarów

Grupa non-profit, która stała za uruchomieniem Wikipedii, jak co roku zaapelowała do darczyńców o wpłacanie datków na rzecz encyklopedii internetowej. Chcą oni w ten sposób zebrać 6 mln dolarów, które miałyby być przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Jest to suma trzykrotnie większa niż ta, o którą grupa prosiła rok wcześniej.

Kampania zachęcająca użytkowników do wpłacania funduszy ma się zakończyć 15 stycznia przyszłego roku, a więc w 8. rocznicę działalności internetowej encyklopedii. Bieżący rok będzie pierwszym, w którym całe przedsięwzięcie osiągnie zamierzony cel finansowy.

Dyrektor Fundacji Wikimedia, Sue Gardnem, stwierdziła, że zdaje sobie sprawę, iż obecna trudna sytuacja ekonomiczna na świecie ma wpływ na wysokość datków przekazywanych przez użytkowników. To samo dotyczy również innych sektorów oraz przedsięwzięć działających w modelu non-profit. Ma ona jednak nadzieję, że z pomocą wiernych użytkowników rozsianych po całym świecie uda się fundacji osiągnąć postawiony sobie cel.


Zobacz również