Wikipedia: tylko 15 proc. tekstów edytują kobiety

Encyklopedia internautów ogłosiła, że przeważającą większość jej tekstów tworzona jest przez mężczyzn. Wikipedia chce zwiększyć liczbę kobiet, które mają swój wkład w powstawanie wpisów. Ma to poprawić jej jakość przez zwiększenie różnorodności źródeł.

Obecnie 85 proc. tekstów Wikipedii edytowanych jest przez mężczyzn. Wikimedia Foundation chce by do 2015 roku, ta liczba spadła do 75 procent, dzięki czemu kobiety stanowiłyby 25 proc. edytorów.

Założyciel Wikipedii Jimmy Wales oraz dyrektor wykonawczy Wikimedia Foundation Sue Gardnem w wypowiedziach dla The Telegrach stwierdzają, że nie chodzi tu o równouprawnienie płci, ale o poprawienie jakości encyklopedii.

Zobacz również:

  • "Wiki Lubi Zabytki" - Wikipedia ogłasza konkurs!

Główną przyczyną różnicy w ilości kobiet i mężczyzn pracujących nad tekstami Wikipedii może być narzędzie do edycji tekstów, którego obsługa jest zbyt skomplikowana. W efekcie nie zawsze używane jest przez osoby, które posiadają wiedzę mogącą przyczynić się do wzrostu jakości wpisów internetowej encyklopedii.

Edycja Wikipedii jest najbardziej dostępna dla młodych i dobrze obeznanych z komputerem mężczyzn. Może to prowadzić do braku zbalansowania między wpisami o różnej tematyce. Niektóre treści będą opisane w wyczerpujący sposób, a inne, nie mniej ważne, doczekają się jedynie krótkiej wzmianki.

Jimmy Wales mówi, że następnym krokiem dla Wikipedii będzie wypracowanie przystępniejszego i bardziej intuicyjnego edytowania artykułów w serwisie.