Wilczy apetyt na media

Zainteresowanie obywateli Stanów Zjednoczonych ogólnie pojętymi mediami wciąż rośnie - wynika z rocznego raportu Communications Industry Forecast, opublikowanego przez firmę Veronis Suhler.

Z raportu opublikowanego przez firmę Veronis Suhler wynika, że przeciętny poziom konsumpcji mediów przez społeczeństwo amerykańskie wzrośnie z 9,3 godz. dziennie w 1999 r. do 10,4 godz. w roku 2004. W tym czasie Amerykanie będą poświęcać więcej czasu na gry komputerowe i korzystanie z Internetu niż na czytanie gazet, książek i czasopism.

Jeśli chodzi o wydatki przemysłu medialnego, wzrosną one z 524,7 mld USD w 1999 r. do 745,8 mld USD w 2004. Reklamodawcy będą natomiast inwestować przede wszystkim w reklamę internetową, na którą wydadzą w 2004 r. 24,4 mld USD, w porównaniu z 4,6 mld USD w 1999 r.

W roku 2004 wydatki na reklamę online będą wyższe od wydatków na reklamę w telewizji kablowej i satelitarnej (21 mld USD), sieciach telewizyjnych (19,4 mld USD) i czasopismach (16,4 mld USD) i niemal zrównają się z wydatkami na reklamę radiową (26,6 mld USD). Ponadto reklamowanie się firm internetowych w mediach tradycyjnych dodatkowo zwiększy wpływ Internetu na globalne wydatki reklamowe.


Zobacz również