WinZip po przeglądzie

Program WinZip 8.1 możemy pobrać w nowej wersji, oznaczonej Service Release 1. Ze względu na poprawki błędów zabezpieczeń zaleca się jej zainstalowanie.

Poprzednia wersja programu zawierała m.in. błąd umożliwiający osobie postronnej taką modyfikację struktury katalogów w pliku archiwum, która powodowała, że po jego rozpakowaniu użytkownik tracił dostęp do katalogu, do którego rozpakował pliki. W efekcie mogło to doprowadzić nawet do uszkodzenia plików systemowych. Producent rozszerzył również funkcji obsługi plików w formatach Tar oraz Cab.

Winzip 8.1 Service Release 1 jest zgodny ze wszystkimi wersjami systemu Windows.

Plik do pobrania:

http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=50