Winamp 2.90 gotowy

Prawdopobodnie z powodu wielu krytycznych opinii użytkowników na temat Winampa 3 firma Nullsoft postanowiła kontynuować rozwijanie serii 2.x. Od dziś do pobrania jest wersja 2.90.

Nowości wprowadzone w najnowszym Winampie to m.in. bardziej praktyczne funkcje zarządzania kolekcją plików multimedialnych. Poprawiono equalizer, który ma teraz zapewnić lepszą jakość odtwarzanego dźwięku i dodano nowe skróty klawiaturowe, np. [Alt M] minimalizuje okno Winampa. Nieznacznie zmieniła się podstawowa szata graficzna programu.

Poza tym usunięto szereg drobnych błędów, co ma zapewnić większą niezawodność. Autorzy wyposażyli wersję 2.90 również w funkcje obsługi wideo (m.in. formatów AVI i MPG).

Plik do pobrania:

http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=1017


Zobacz również