Windows 10 - nowe skróty klawiaturowe

Wraz z nowym systemem Windows (co prawda tylko Technical Preview) pojawiło się kilka nowych funkcji, w tym i skróty klawiaturowe. Jeśli testujecie "dziesiątkę", zobaczcie koniecznie, jak ułatwić sobie życie.

Skróty klawiaturowe w Windows 10 Technical Preview zostały ujawnione przez Brandona LeBlanca na oficjalnym blogu Microsoftu. Jest ich dokładnie sześć:

- otwieranie okienek obok siebie - po równoczesnym naciśnięciu na klawisza Windows oraz kursora "w lewo" lub "w prawo" okienko zostanie otwarte obok widocznego na pulpicie i zajmować będzie ok. 1/4 ekranu. Funkcję tą znają posiadacze Windows 7

- przejście do poprzednio otwartego okienka - Alt+Tab

- lista zadań - Windows+Tab

Windows 10 - nowe skróty klawiaturowe

- stworzenie nowego pulpitu wirtualnego - klawisz Windows + Ctrl + D

- zamknięcie otwartego pulpitu wirtualnego - klawisz Windows + Ctrl F4

- przejście pomiędzy wirtualnymi pulpitami - klawisz Windows + Ctrl + kursor "w lewo" lub "w prawo"

Skróty klawiaturowe działają też w konsoli, jednak nie są włączone domyślne. Aby je uruchomić, należy kliknąć na linię komend prawym przyciskiem myszki i wybrać Ustawienia (Properties), przejść do zakładki "Experimental" i w sekcji “Enable experimental console features” zaznaczyć “Enable new Ctrl key shortcuts” oraz “Extended edit keys”. Zmiany należy potwierdzić wciśnięciem OK.