Windows 10 – siedem rad na optymalne skonfigurowanie

Windows 10 zapewnia bogate możliwości konfiguracyjne – tak jak poprzednie edycje systemu operacyjnego Microsoftu. Jednak niektóre ustawienia są poukrywane w zakamarkach interfejsu użytkownika. Inne najłatwiej pozmieniać za pomocą zewnętrznych narzędzi.


Wszystkie wersje Windows udostępniają setki parametrów i ustawień, którymi można dostosować system do swoich indywidualnych potrzeb. W Windows 7 i wcześniejszych edycjach większość z nich była zgromadzona w Panelu sterowania. W Windows 8 wprowadzono pełnoekranową aplikację Ustawienia komputera, umieszczając w niej podstawową konfigurację systemu. To gest w kierunku użytkowników monitorów z ekranem dotykowym i urządzeń przenośnych z zainstalowanym środowiskiem Windows. W najnowszej wersji systemu aplikacja nosi nazwę Ustawienia i uruchamia się w oknie, które można dowolnie skalować. Jednak w Panelu sterowania i tak można jeszcze znaleźć istotne opcje, których na próżno szukać we wspomnianej aplikacji. Niektóre ustawienia występują w obu miejscach, lecz znacznie łatwiej dokonywać ich w Panelu sterowania. Dlatego zaleca się wybrać właśnie ten element zamiast aplikacji Ustawienia.

W poniższym materiale objaśniamy, w których zakamarkach systemu kryją się poszczególne ustawienia. Objaśniamy, które z domyślnych ustawień systemu warto zmienić.

Konfigurowanie Windows 10 – ustawienia, które warto zmienić

Wygląd interfejsu Windows 10 zależy w dużym stopniu od sposobu zainstalowania systemu. Przy zaktualizowaniu Windows 7 lub 8.1 do nowszej wersji system przejmuje większość dotychczasowych ustawień. Podobnie jest w wypadku użytkowników logujących się na koncie Microsoftu, z którego korzystali już wcześniej w innym komputerze z Windows 8 lub 10. Wówczas Windows 10 samodzielnie synchronizuje niektóre ustawienia. Dotyczy to m.in. konfiguracji przeglądarki internetowej, ustawień mowy i Eksploratora. W dokumentacji systemu nie podano szczegółowej listy synchronizowanych elementów. Jednak nie należy się dziwić, że system nie uwzględnia wszystkich ustawień (chociażby ustawień menu Start). Różnice poszczególnych wersji systemu są zbyt duże, aby było to możliwe.

Warto zaznaczyć te dwa pola wyboru w Eksploratorze, aby zapobiec ukrywaniu plików i ich rozszerzeń.

Warto zaznaczyć te dwa pola wyboru w Eksploratorze, aby zapobiec ukrywaniu plików i ich rozszerzeń.

Konfigurowanie Windows 10 – rozszerzenia plików i ukryte pliki

Domyślnie Eksplorator nie wyświetla wszystkich plików i folderów zgromadzonych w danym miejscu nośnika. W wypadku plików brakuje większości rozszerzeń. Ponadto Windows ukrywa foldery systemowe. Jeśli zdarza ci się często majsterkować w systemie lub ręcznie wykonywać czynności konserwacyjne, zalecamy zmienić powyższe ustawienie. Chowanie rozszerzeń plików utrudnia prace w systemie, bo trudno na pierwszy rzut oka ustalić typ pliku. Właściwość tę wykorzystują cyberprzestępcy, maskując pliki wykonywalne zawierające szkodliwy kod. Pobrany z internetu plik o pełnej nazwie Film.avi.exe figuruje w Eksploratorze jako nieszkodliwy Film.avi.

Sposób wyświetlania nazw plików i folderów w Windows 8.1 i 10 można zmienić na karcie Widok w Eksploratorze. Zaznacz w tym celu pola wyboru Rozszerzenia nazw plików i Ukryte elementy.

Konfigurowanie Windows 10 – naprawianie skojarzeń

Większość programów rejestruje się w systemie podczas instalowania jako domyślna aplikacja do otwierania plików określonych typów. W trakcie aktualizowania systemu Windows do wersji 10 niektóre z tych skojarzeń ulegają utracie. Gdy jeden z plików zostanie wczytany w niepożądanej aplikacji, przywołaj okno Eksploratora, kliknij dowolny plik danego typu prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Otwórz za pomocą | Wybierz inną aplikację. Wskaż żądany program, po czym zaznacz pole wyboru Zawsze otwieraj pliki typu ... za pomocą tej aplikacji i potwierdź przyciskiem OK. Jeśli w spisie brakuje programu, którego chcesz używać do domyślnego otwierania plików określonego pliku, wskaż polecenie Więcej aplikacji, aby rozszerzyć listę. Jeżeli nie znajdziesz na niej żądanej aplikacji, kliknij polecenie Wyszukaj inną aplikację na tym komputerze. Wskaż plik wykonywalny w oknie Eksploratora i potwierdź przyciskiem Otwórz.

Gdy system „zapomni” z jaką aplikacją są skojarzone pliki określonego typu, możesz wybrać właściwą i zdefiniować ją jako domyślną.

Gdy system „zapomni” z jaką aplikacją są skojarzone pliki określonego typu, możesz wybrać właściwą i zdefiniować ją jako domyślną.