Windows 10 to nie wszystko - Windows Server oraz System Center również dostępne w wersjach Preview

Windows 10 zdominował wczorajsze i dzisiejsze newsy, jednak w nawale informacji o nowym systemie można znaleźć niewiele wiadomości o pokazanych również wczoraj usługach System Center oraz Windows Server.

Nie są to wydania finalne, a wersje Preview. Mają one stanowić serce nowego "punktu ciężkości", który wyznaczył Nadella Microsoftowi - czyli usług sieciowych. Z najważniejszych usprawnień, jakie pojawiają się w nowych edycjach wymienionych, warto wymienić:

- ulepszenie infrastruktury - obejmuje poprawki działania wirtualizacji maszyn, czyli Hyper-V

- usprawnienie operacji sieciowych - nowe komponenty pozwolą na lepszą kontrolę oraz wydajniejsze działanie, a także łatwiejsze zarządzanie fizycznymi oraz wirtualnymi sieciami

- usprawnione gromadzenie danych - dane będą synchronizowane z maksymalną szybkością, a usługi Quality of Service bardziej wydajne

Poprawki dotyczyć będą także zdalnych pulpitów, które cechować ma większa kompatybilność z OpenGL i OpenCL. Zwiększają się także opcje bezpieczeństwa, w tym usprawniony zostanie dostęp czasowy oraz możliwość dodawania nowych aplikacji. Microsoft ostrzega testerów, że nowe oprogramowanie jest jeszcze w dość wczesnej wersji i może działać różnie, tym bardziej, że część nowych elementów jest dopiero w trakcie tworzenia.