Windows 10 - zmiana w rejestrze przyśpiesza start systemu

W Windows Action Center można znaleźć czasem poradę, aby wyłączyć wskazaną aplikację, której uruchamianie wraz z systemem powoduje znaczne spowolnienie tego procesu. Można także ustawić opóźniony start.

Dzięki temu rozwiązaniu system uruchamia się szybciej, a gdy już działa, startują "opóźnione" aplikacje. Przydaje się to zwłaszcza posiadaczom tabletów i laptopów z Windows 8, jednak tak czy owak podczas działania systemu funkcjonuje on początkowo wolniej, poświęcając część zasobów na uruchamianie opóźnionych aplikacji. Istnieje jednak pewien trik, pozwalający przyśpieszyć start systemu, a gdy tylko to nastąpi, odpalić naraz wszystkie aplikacje. Dzięki temu użytkownik odczeka tylko moment dłużej i ma już wszystko gotowe. Jak tego dokonać?

Należy kliknąć na przycisk START, następnie wybrać Uruchom (Run), wpisać regedit i potwierdzić, wciskając ENTER. Należy odnaleźć w rejestrze klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Serialize. Jeżeli nie istnieje, trzeba go zrobić samemu - w eksploratorze Windows klikamy na wolnej przestrzeni prawym przyciskiem myszki i wybieramy: New -> Key. Należy go nazwać "Serialize". Wpisujemy tam StartupDelayInMSec i ustawiamy wartość "0". Wartość tą dajemy także wówczas, gdy klucz istnieje.

Jest to przydatne zwłaszcza dla posiadaczy dysków SSD. Ekran logowania ładuje się szybciej, a gdy uruchamiają się aplikacje, można korzystać z systemu.