Windows 7 - Dostęp do wszystkich elementów Panelu sterowania

Panel sterowania daje dostęp do wielu ustawień systemu Windows. Jednak struktura kategorii i podkategorii, przez które trzeba przechodzić w poszukiwaniu żądanych ustawień, może niektórym użytkownikom wydawać się zbyt zawiła. Czy można przywołać zestawienie wszystkich elementów?

Specjalnym skrótem możesz przywoływać Panel sterowania w tzw. trybie God Mode. Ta lista zawiera wszystkie elementy Panelu sterowania.

Specjalnym skrótem możesz przywoływać Panel sterowania w tzw. trybie God Mode. Ta lista zawiera wszystkie elementy Panelu sterowania.

Zestawienie wszystkich elementów występujących w Panelu sterowania można uzyskać w Windows 7. Ta nieopublikowana oficjalnie funkcja jest znana także pod pojęciem God Mode. Aby ją przywołać, otwórz okno Eksploratora (np. naciskając klawisze [Windows E]), po czym wpisz w pasku adresu

shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Potwierdź klawiszem [Enter]. Na ekranie pojawi się okno Panelu sterowania w widoku Wszystkie zadania. Korzystając z pola wyszukiwania w prawym górnym narożniku okna, możesz zawężać listę wyświetlanych pozycji do żądanych pojęć. Aby mieć szybki dostęp do funkcji God Mode bez konieczności wpisywania powyższego polecenia za każdym razem, wystarczy kliknąć ikonę obok napisu Wszystkie zadania i przeciągnąć ją na pulpit. W ten sposób utworzysz nowy skrót, którym będziesz błyskawicznie przywoływać okno Panelu sterowania ze wszystkimi zadaniami.

Porady pokrewne:

- Co to GodMode? (Windows Vista, 7)

- Jak przeciwdziałać zawieszaniu się Eksploratora po przywołaniu GodMode? (Windows Vista, 7)