Windows 7 - Ponowne ustawianie zapomnianego hasła

Korzystasz z systemu Windows 7 i zdarzyło ci się zapomnieć hasło logowania. Co począć?

Nie ma problemu. Możesz utworzyć nowe hasło dostępu do swojego konta. Nie obejdziesz się bez innego systemu operacyjnego, z poziomu którego możesz dostać się do swojego twardego dysku. Może to być np. środowisko Linux Live CD (a więc Linux na płycie nie wymagający instalowania) lub chociażby instalacyjny krążek DVD systemu Windows. Poniższe czynności demonstrujemy właśnie na przykładzie instalacyjnej płyty Windows 7.

Najpierw uruchom system z tejże płyty. Gdy na ekranie pojawi się okno instalowania systemu, naciśnij kombinację klawiszy [Shift F10]. W ten sposób przywołasz okno konsoli tekstowej. Przejdź do katalogu \Windows\System32. Przedtem musisz jednak ustalić metodą prób i błędów, na której partycji jest zainstalowany system Windows. Wpisz np. E: i potwierdź klawiszem [Enter], aby przeskoczyć do dysku E:. Poleceniem dir przywołasz zawartość danego katalogu, zaś poleceniem cd możesz przechodzić pomiędzy katalogami. Przy założeniu, że egzemplarz Windows, do którego konta zapomniałeś hasło, znajduje się na partycji E:, wpisz dwa następujące wiersze:

Rename E:\Windows\System32\Utilman.exe Utilman.bak

Copy E:\Windows\System32\Cmd.exe E:\Windows\System32\Utilman.exe

Każdy wiersz potwierdzaj klawiszem [Enter]. Następnie zrestartuj system, próbując uruchomić środowisko Windows. Gdy ujrzysz ekran logowania, naciśnij klawisz [Windows U], aby uruchomić program Utilman.exe. Zwyczajnie pojawiłoby się teraz okno Ułatwienia dostępu, jednak po dokonaniu powyższych zmian zostanie zamiast niego wyświetlone okno konsoli tekstowej. Teraz wystarczy wpisać polecenie

net user nazwa hasło

Zastąp zmienną nazwa swoją nazwą użytkownika, pod którą logujesz się w systemie, zaś zmienną hasło nowym hasłem. Teraz możesz normalnie zalogować się na swoim koncie w Windows.

Aby zabezpieczyć się na przyszłość przed opisaną sytuacją, warto sporządzić dysk ratunkowyo, który pozwala szybko zresetować zapomniane hasło. Sposób wykonania tej czynności znajdziesz w poradzie Windows Vista / 7 - Jak sporządzić dysk ratunkowy z hasłem logowania w Windows