Windows 7 - Tworzenie nośnika do naprawiania systemu

W razie awarii systemu możesz utracić dostęp do swoich cennych zasobów. Warto zabezpieczyć się na taką ewentualność.

Windows 7 wyposażono w kreator, za pomocą którego można utworzyć ratunkową płytę CD na wypadek awarii.

Windows 7 wyposażono w kreator, za pomocą którego można utworzyć ratunkową płytę CD na wypadek awarii.

Wszystkie edycje Windows 7 zapewniają narzędzia pozwalające utworzyć zapasową kopię całego systemu, przywrócenia go i naprawienia w razie awarii. Musisz jednak przygotować się na taką ewentualność i sporządzić startową płytę CD zawierającą system awaryjny.

Jeśli nie dysponujesz instalacyjną płytą Windows, otwórz klawiszem [Windows] menu Start, po czym wpisz polecenie utwórz. Kliknij wpis Utwórz dysk naprawy systemu. Windows samodzielnie wykryje zainstalowaną nagrywarkę. Wystarczy włożyć pustą płytę i potwierdzić przyciskiem Utwórz dysk. W razie awarii Windows możesz teraz uruchomić system z tego krążka.