Windows 7 - Uruchamianie aplikacji z większymi uprawieniami

Niektóre programy wymagają przydzielenia im praw administratora podczas ich uruchamiania. Potem na ekranie pojawia się monit modułu Kontrola konta użytkownika (UAC), który należy potwierdzić kliknięciem. Opisane zachowanie okazuje się uciążliwe szczególnie w wypadku aplikacji uruchamianych automatycznie wraz z systemem Windows. Jak rozwiązać ten problem?

Zaznacz pole wyboru Uruchom z najwyższymi uprawnieniami. Wówczas Windows będzie przydzielał danej aplikacji prawa administratora.

Zaznacz pole wyboru Uruchom z najwyższymi uprawnieniami. Wówczas Windows będzie przydzielał danej aplikacji prawa administratora.

Poniżej opisujemy sposób rozwiązania wspomnianego problemu na przykładzie programu Everything.

Etap 1. Kliknij menu Start, wpisz harmonogram w polu wyszukiwania, po czym przywołaj pozycję Harmonogram zadań, klikając ją na liście wyników.

Etap 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Biblioteka harmonogramu zadań w panelu po lewej stronie i wskaż polecenie Nowy folder w menu podręcznym. Nadaj folderowi odpowiednią nazwę.

Etap 3. Kliknij założony przed chwilą folder i wskaż polecenie Utwórz zadanie podstawowe w panelu Akcje mieszczącym się w prawej części okna. Podaj wszystkie informacje, o które spyta kreator. W rubryce Kiedy ma być uruchamiane zadanie? zaznacz opcję Przy logowaniu. W kolejnym oknie pozostaw zaznaczoną domyślnie opcję Uruchom program, a w polu Program/skrypt wpisz pełną ścieżkę dostępu do danego programu - np. w wypadku aplikacji Everything zainstalowanej w domyślnej lokalizacji jest to katalog C:\Program Files (x86)\Everything\Everything.exe. Program Everything wymaga ponadto wpisania -startup w polu Dodaj argumenty (opcjonalne).

Etap 4. Kliknij dwukrotnie utworzone przed chwilą zadanie. Na ekranie pojawi się okno właściwości zadania. Zaznacz pole wyboru Uruchom z najwyższymi uprawnieniami na karcie Ogólne. W polu listy Konfiguruj dla zaznacz opcję Windows 7, Windows Server 2008 R2. Potwierdź ustawienia, klikając przycisk OK. Od następnego uruchomienia Windows lub zalogowania w systemie będzie automatycznie wczytywany program Everything, lecz system nie będzie prosił o potwierdzenie komunikatu Kontroli konta użytkownika.