Windows Azure - oficjalna nazwa "Windows Cloud" i podstawa SaaS w ofercie Microsoftu

Rozpoczęciu tegorocznej konferencji Professional Developers Conference towarzyszyła oficjalna premiera nowego systemu operacyjnego firmy Microsoft - Windows Azure. System znany dotychczas pod nazwą kodową Project Red Dog ma stać się podstawą platformy przeznaczonej do tworzenia i oferowania oprogramowania w formie usług.

Nowy system jest przeznaczony przede wszystkim dla dostawców usług z zakresu , dużych firm oraz programistów zajmujących się tworzeniem aplikacji sieciowych funkcjonujących w modelu SaaS. Windows Azure ma być podstawą platformy Azure Services, czyli "kompletnego środowiska operacyjnego opartego na usługach". Wedle zapowiedzi Azure Services ma być w pełni skalowalną i elastyczną platformą programistyczną, na bazie której programiści będą mogli tworzyć natywne oprogramowanie dostarczane w formie usług. Poza systemem operacyjnym w jej skład wejdą m.in. usługi narzędziowe Microsoft SQL Services i Microsoft .Net Services, mechanizmy Live Services wykorzystywane m.in. do synchronizacji danych pomiędzy urządzeniami klienckimi oraz dedykowane dla biznesu funkcjonalności Microsoft SharePoint i Microsoft Dynamics CRM. Azure Services Platform ma stać się podstawą usługowej strategii Microsoftu i połączeniem usług z zakresu przetwarzania danych, dzierżawy infrastruktury IT oraz modelu SaaS, czyli Software + Services według nomenklatury Microsoftu.

Z informacji ujawnionych do tej pory wynika m.in., że platforma Azure zakłada rozdzielenie warstwy systemowej od warstwy aplikacyjnej. Najprawdopodobniej aplikacje uruchamiane lokalnie na serwerach Microsoftu będą działały w środowisku zwirtualizowanym. Z kolei oprogramowanie dedykowane dla środowiska Azure będzie mogło być tworzone m.in. przy pomocy narzędzi wchodzących w skład platformy .Net. Można spodziewać się więc, że nowa platforma będzie przynajmniej częściowo kompatybilna z klasycznymi aplikacjami dla systemów Windows. Nowy system ma obsługiwać większość popularnych standardów i protokołów, w tym m.in. SOAP, REST i XML. Według wcześniejszych doniesień podstawą nowej platformy jest system Windows Server 2008.

Trzeba podkreślić, że Microsoft zapowiada udostępnienie przeznaczonych dla Windows Azure narzędzi programistycznych (m.in. kompilatorów i bibliotek) dla języków i środowisk niezależnych firm. Poza tym koncern ma zapewniać pełne wsparcie hostowanego środowiska. Oprogramowanie udostępniane za pośrednictwem Internetu będzie pracowało na komputerach znajdujących się w Microsoftu. Uzupełnieniem platformy Azure Services Platform mają być narzędzia ułatwiające m.in. instalację i zarządzanie aplikacjami zarówno w centrach danych Microsoftu, jak i po stronie urządzeń klienckich.

Do tej pory nie ujawniono żadnych informacji na temat terminu dostępności komercyjnej wersji platformy Azure. Dalsze szczegóły dotyczące Windows Azure mają być publikowane podczas kolejnych dni konferencji PDC. Spodziewana jest również m.in. premiera rozwijanego niezależnie systemu Windows 7.

Więcej informacji z odbywającej się w Los Angeles konferencji PDC można znaleźć w blogu Tomasza Kopacza, piastującego stanowisko Senior Architect Evangelist w firmie Microsoft.

Czytaj także:

W chmurze znajdziesz wszystko

Microsoft od kuchni

Microsoft będzie oszczędzał i obniżał TCO oprogramowania