Windows Commander 5.0

Windows Commander należy bez wątpienia do najlepszych dwupanelowych menedżerów plików.

Windows Commander należy bez wątpienia do najlepszych dwupanelowych menedżerów plików.

Wprawdzie najnowsza wersja (5.0) nie wnosi przełomowych rozwiązań, lecz zawiera pełną garść drobnych poprawek i ulepszeń, które czynią program jeszcze bardziej wygodnym i niezawodnym. Na największą uwagę zasługuje wyposażenie narzędzia w wewnętrzne moduły kompresji w formatach TGZ, TAR i GZIP, a także możliwość tworzenia plików SFV z kodami CRC (jednego lub wielu plików). Druga z wymienionych opcji pozwala bardzo łatwo sprawdzać poprawność zbiorów po pobraniu ich z Sieci lub skopiowaniu z wymiennych nośników danych. Praktyczne okazuje się wyszukiwanie plików wewnątrz archiwów (należy pamiętać o włączeniu opcji w oknie wyszukiwania) i automatyczne wznawianie pobierania plików w przypadku zerwania połączenia FTP lub HTTP. Przewidziano możliwość natychmiastowego zaznaczania wszystkich plików w bieżącym katalogu naciśnięciem klawiszy [Ctrl A]. Użytkowników najnowszej edycji Windows ucieszy, że Windows Commander 5 obsługuje kompozycje pulpitu XP. Ponadto możliwy jest podgląd struktury drzewa w obrębie archiwów, a także przyporządkowywanie dowolnych ikon folderom zabezpieczonych przed zapisem. Poważnym atutem Windows Commandera jest nadal moduł FTP, który doczekał się rozlicznych usprawnień. Niestety, menedżer w dalszym ciągu nie oferuje podglądu plików graficznych ani multimedialnego odtwarzacza. Oprócz tego brakuje funkcji szyfrowania plików, dostępnej np. w SpeedCommanderze czy WinNc 2000 Pro.

Producent Christian Ghisler www.ghisler.com

Cena 28 USD