Windows Phone jako interfejs zdalnego dostępu do stacjonarnego Windows

Windows Phone bez problemu umożliwia zdalne połączenie ze stacjonarnym systemem pracującym pod kontrolą Windows. W końcu obydwa systemy stworzył ten sam producent. Odpowiednie funkcje nie są jednak częścią mobilnego Windows. Jeżeli chcesz zobaczyć pulpit peceta na ekranie telefonu będziesz potrzebował dedykowanych do tego aplikacji. Ich wybór jest spory ale tylko kilka zasługuje na uwagę.


Sterowanie komputerem stacjonarnym z poziomu telefonu pracującego pod kontrolą Windows Phone możliwe jest po zainstalowaniu odpowiednich aplikacji. Telefon może funkcjonować jak zdalna mysz bądź klawiatura ale także jako pełnoprawny interfejs zdalnego dostępu. Przykładowe programy, które na to pozwalają to PC Remote, Cool Remote czy komercyjny Remote Desktop 7. Przyjrzyjmy się ich działaniu. Wskazówki prezentujemy na telefonie HTC Radar i systemie Windows Phone 7.5

PC Remote - Windows Phone zamiast myszki

PC Remote jest idealny gdy trzeba telefonu użyć do sterowania różnymi programami. Ułatwiają to wbudowane w aplikację dedykowane im różne kontrolki. Spora lista obsługiwanych aplikacji multimedialnych sprawia, że doskonale sprawdza się jako sterownik. To jednak nie wszystkie jego możliwości. Funkcjonuje, jak zdalna mysz i klawiatura, pozwala uzyskać bezpośredni dostęp do zdalnego pulpitu.

Windows Phone jako interfejs zdalnego dostępu do stacjonarnego Windows

Interfejs serwera PC Remote jest niesamowicie prosty

1. Po zainstalowaniu z witryny Windows Marketplace aplikacji PC Remote musisz jeszcze zainstalować i skonfigurować serwer tego programu na komputerze stacjonarnym. Znajdziesz go na przykład na witrynie producenta: www.pcremoteserver.com. Link dostępny jest na stronie głównej. Uruchom serwer klikając dwukrotnie ikonę PC Remote Server na pulpicie. Na ekranie zobaczysz okno konfiguracyjne. Karta General zawiera przede wszystkim informacje o statusie aplikacji, nazwie i adresie IP komputera. Usunięcie zaznaczenia z pola Start server automaticaly when this PC starts zablokuje uruchamianie programu wraz z systemem operacyjnym. Przejdź na kartę Password. Zaznacz pole Enable password protection i w pole poniżej wpisz hasło zabezpieczające przed nieautoryzowanym łączeniem. Kliknij przycisk Apply i OK. Aby zminimalizować okno serwera użyj przycisku Minimize.

Windows Phone jako interfejs zdalnego dostępu do stacjonarnego Windows

W głównym oknie PC Remote umieszczono kontrolki sterowania myszą i klawiaturą, dostęp do pulpitu został ukryty w opcjach

2. Włącz telefon i przejdź do listy aplikacji. Wybierz ikonę PC Remote. Po uruchomieniu programu kliknij przycisk discover na karcie Computers. Wskaż na liście znaleziony system stacjonarny. W pole Password wpisz zdefiniowane wcześniej hasło zabezpieczające. Pole Save password możesz pozostawić zaznaczone. Kliknij Connect. Aplikacja wyświetli kilka kart, które pozwolą ci sterować różnymi elementami systemu. Jeżeli chcesz telefon przekształcić w mysz, klawiaturę bądź zdalnie wyłączyć komputer czy monitor przejdź na kartę Controls. Wybierz na przykład Mouse. Przesuwając palec po wyświetlaczu telefonu spowodujesz ruch kursora myszy po ekranie komputera. Przyciski myszy ukryte są pod przyciskami Left, Center i Right. Rozwijając menu opcji i wybierając polecenie commands uzyskasz dostęp do poleceń systemowych pozwalających zamykać i minimalizować okna programów, przełączać się pomiędzy aplikacjami czy otwierać zakładki przeglądarek. W opcja dostępne jest także polecenie show pc screen, które wyświetla na ekranie telefonu ekran komputera i pozwala sterować jego elementami.

Windows Phone jako interfejs zdalnego dostępu do stacjonarnego Windows

PC Remote - dla niektórych aplikacji przewidziano dedykowane elementy strujące

3. Pozostałe dwie główne karty programu (Featured Apps oraz Media Controls) zawierają skróty do funkcji sterujących wybranymi programami. Z poziomu telefonu możesz kontrolować na przykład prezentację PowerPointa, odtwarzacze VLC i Winamp, zarządzać Windows Media Center. Dla każdego z nich przygotowane zostały dedykowane kontrolki sterujące. Aby usunąć komputer stacjonarny z listy programu kliknij jego nazwę, przytrzymaj przynajmniej przez 5 sekund i wybierz polecenie Delete.

Cool Remote - sterowanie pecetem z Windows Phone 7

Wśród bezpłatnych narzędzi WP7 do zdalnego zarządzania pulpitem Windows znalazł się Cool Remote. Program ten pozwala na bezpośredni dostęp do stacjonarnego komputera i umożliwia dopasowanie transmisji w zależności od szybkości łącza. Przydatną opcją programu jest możliwość zdalnego budzenia wyłączonego komputera (o ile obsługuje on taką funkcję i jest odpowiednio skonfigurowany), co umożliwia oszczędzanie energii. Program pozwala się również logować do wyłączonego systemu.

Windows Phone jako interfejs zdalnego dostępu do stacjonarnego Windows

Ekran komputera widoczny na telefonie za pomocą Cool Remote jest doskonałej jakości

1. Zacznij od zainstalowania na komputerze stacjonarnym aplikacji serwera. Znajdziesz ją na przykład na stronie producenta pod adresem coolremote.wordpress.com. Po otworzeniu witryny kliknij łącze Cool Remote Server, a następnie Quick Install program do działania wymaga Microsoft .NET Framework). Aby otworzyć okno z ustawieniami serwera kliknij po zainstalowaniu prawym przyciskiem myszy ikonę serwera w zasobniku systemowym i wybierz Settings. Jeżeli chcesz uruchamiać serwer wraz z systemem operacyjnym zaznacz pole Automaticaly start Server when Windows start up. Nieco dziwnie zrealizowane jest zabezpieczenie połączenia. Aplikacja nie pozwala wpisać dowolnego hasła a jedynie numer od 0 do 1999999999. Domyślnie używane jest 0. Możesz też zmienić domyślny numer portu, za pośrednictwem którego realizowane jest połączenie.

2. Zainstaluj w telefonie aplikację klienta i uruchom ją. Przejdź na kartę Computers i użyj przycisku scan. Jeżeli zmieniałeś domyślne hasło, zaznacz odnaleziony komputer, a potem użyj przycisku edit. Zmienione hasło wprowadź do pola Password. Zaakceptuj zmiany przyciskiem ok. Kliknij strzałkę na liście umieszczoną obok komputera, by się z nim połączyć. Domyślnie ekran telefonu działa jak touchpad, a trzy pola u dołu emulują przyciski myszy. Kliknięcie pola scroll przełącza ekran w tryb przewijania - przesuwanie po nim palcem powoduje przesuwanie ekranu komputera. Pole drag umożliwia zaznaczanie obszarów, funkcjonuje jak tradycyjne zaznaczanie z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. Przycisk keyboard służy do włączania klawiatury, a monitor do wyświetlenia na telefonie zawartości ekranu komputera. Po przechwyceniu pulpitu można go dowolnie powiększać i przesuwać. Aby kliknąć w wybranym miejscu myszą należy skorzystać z przycisków oznaczonych literami L oraz R.

Windows Phone jako interfejs zdalnego dostępu do stacjonarnego Windows

Cool Remote - za pomocą programu można zdalnie obudzić uśpiony komputer

3. Jeżeli używasz łącza o zbyt małej prędkości ustaw na ekranie telefonu kartę Settings. Jakość obrazu standardowo dobrana została na poziomie 80 procent. To w zupełności wystarcza, by ekran komputera był czytelny. Dlatego gdy ładuje się zbyt wolno bez obaw możesz zmniejszyć tę wartość. Telefon używany do zdalnego dostępu nie powinien się wyłączać. Aby temu zapobiegać zaznaczona jest opcja Avoid Phone Sleeping. Pamiętaj jednak, że prowadzi to do szybszego wyczerpywania baterii. Cool Remote oferuje jeszcze jedną interesującą funkcję - na karcie Computers, w opcjach znajdziesz polecenie wake the PC. Za jego pomocą możesz zdalnie obudzić wyłączony komputer.

Remote Desktop 7 - kilka komputerów w jednym telefonie

Remote Desktop 7 korzysta z protokołu RDP. Za jego pomocą można jednocześnie kontrolować kilka komputerów. Działa zarówno w sieci lokalnej, jak i przez Internet. Jest wydajny i szybki. Pozwala przesyłać z komputera nie tylko obraz ale również dźwięk, zarządzać lokalnymi plikami, kopiami zapasowymi czy robić zrzuty zdalnych pulpitów.

Windows Phone jako interfejs zdalnego dostępu do stacjonarnego Windows

Remote Desktop 7 - funkcje ułatwiające obsługę zdalnego pulpitu ukryte są pod przyciskiem pośrodku dolnej krawędzi

1. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu trzeba zdefiniować nowe połączenie. Kliknij w tym celu polecenie Tap here to add new connection. W pierwsze pole od góry wprowadź adres IP komputer, do którego chcesz się podłączyć. Jeżeli zamierzasz użyć jego przyjaznej nazwy (NetBIOS) funkcjonującej w sieci poprzedź ją przełącznikiem n\. Numer portu pozostaw bez zmian. W polu Display name umieść nazwę komputera wyświetlaną w telefonie. Kliknij przycisk save oraz ok. Wprowadź dane konta, które ma uprawnienia do zdalnego logowania. Ponownie kliknij save. Jeżeli łączysz się komputerem przez Internet przejdź na kartę Gateway i uzupełnij wszystkie informacje dotyczące bramy. Karta Display pozwala zdefiniować rozdzielczość ekranu, a Colors liczbę wyświetlanych kolorów. Na karcie Keyborad możesz zmienić domyślny układ klawiatury. Aby współdzielić pliki przechowywane w telefonie z komputerem stacjonarnym kliknij Files i zaznacz opcję Share phone storage. Standardowo do telefonu przesyłany jest z komputera dźwięk. Aby zmienić dotyczące tej funkcji ustawienia posłuż się kartą Sound. Jeżeli masz kłopot z szybkością łącza możesz zaznaczyć Do not play sound. Parametry związane bezpośrednio z wydajnością umieszczono na karcie Performance. Możesz wyłączyć na przykład tło czy animacje. Dane potrzebne do skorzystania z funkcji zdalnego budzenia należy umieść po kliknięciu Wake On Lan potrzebny będzie na przykład fizyczny adres karty sieciowej komputera.

Windows Phone jako interfejs zdalnego dostępu do stacjonarnego Windows

Remote Desktop 7 pozwala odbierać dźwięk ze zdalnego pulpitu

2. Po skończonej konfiguracji nazwa komputera pojawi się na liście połączeń. Kliknij ją a następnie wybierz polecenie Connect, by uzyskać zdalny dostęp. Protokół RDP wymaga by do komputera podłączony był jeden użytkownik dlatego jeżeli ktoś jest do niego zalogowany, zostanie odłączony. Kliknij Tak, by ustanowić połączenie. Inaczej niż w poprzednich programach zmiana skali nie jest wykonywana za pomocą dotyku. W dolnej, centralnej części okna RD7 umieszczona została ikona, którą należy kliknąć by rozwinąć okno z dodatkowymi opcjami, między innymi służącymi do zmiany skali. Funkcja prawego przycisku myszy wymaga przytrzymania palca na ekranie przez dłuższą chwilę. W opcjach możesz również włączyć klawiaturę ekranową, zapisać zrzut pulpitu czy zmienić ustawienia dźwięku. Po wybraniu Disconnect rozłączysz się ze zdalnym komputerem.

3. Jeżeli chcesz jednocześnie połączyć się z kilkoma pecetami rozwiń opcje w głównym oknie programu i wybierz polecenie multiviewer. Zaznacz pola wyboru na liście obok kilku komputerów i kliknij connect. Parametry ogólne dotyczące funkcjonowania Remote Desktop 7 ukryte są po poleceniem settings. Na karcie Display zmienisz na przykład liczbę poziomów przybliżania widoku, a na Files określisz, w którym miejscu mają być przechowywane zrzutu ekranu. Suwaki widoczne po wybraniu Mouse umożliwiają określenie szybkości podwójnego kliknięcia oraz reakcji funkcji emulującej prawy przycisk myszy. Jeżeli chcesz zabezpieczyć aplikację hasłem zrobisz to w sekcji General. Dodatkowe tła programu umieszczono na karcie Background. Kopię zapasową oraz odzyskiwanie danych przeprowadzisz zaś za pomocą funkcji Backups manager umieszczonej w głównym oknie opcji.