Windows Recovery Pack - jak naprawić system i resetować aplikacje


2. Przywracanie uszkodzonego środowiska rozruchowego

Gdy nie można uruchomić systemu Windows, częstą przyczyną okazują się uszkodzenia środowiska rozruchowego. Aby je naprawić, uruchom system ratunkowy z płyty CD/DVD lub kieszonkowego dysku USB. Sposób utworzenia odpowiedniego nośnika awaryjnego opisaliśmy w poprzednim punkcie. W niektórych wypadkach trzeba przestawić w BIOS-ie kolejność sprawdzania napędów. Przywołaj konfigurację BIOS-u, naciskając klawisz [Delete], [F2] lub [Esc] tuż po włączeniu komputera. Informacja o tym, który klawisz należy nacisnąć, aby dostać się do BIOS-u, jest w wielu komputerach wyświetlana przez chwilę na ekranie powitalnym. W przeciwnym razie zajrzyj do instrukcji obsługi płyty głównej lub komputera. Parametr określający kolejność sprawdzania napędów mieści się przeważnie w menu Advanced Bios Features, Boot Features, Boot lub innym o podobnej nazwie. Ustaw porządek napędów tak, aby napęd CD/DVD lub pendrive (zależnie od typu utworzonego wcześniej nośnika) znalazł się na pierwszym miejscu.

Opuść konfigurację BIOS-u, zapisując zmiany, po czym zaczekaj, aż uruchomi się twój awaryjny system. Ujrzysz interfejs graficzny programu Lazesoft Recovery Suite, z poziomu którego uzyskasz dostęp do wszystkich narzędzi. Aby przeprowadzić czynności naprawcze w systemie, kliknij Windows Recovery. Następnie wybierz partycję, na której jest zainstalowany system Windows, i potwierdź przyciskiem OK. W razie problemów ze wczytywaniem systemu operacyjnego wskaż opcję BootCrash. Teraz wybierz polecenie MBR Repair. W opisie ujrzysz kilka typowych objawów, które wskazują na awarie związane z sektorem MBR (Master Boot Record), np. komunikaty alarmowe takie jak Hard disk boot failure czy Operating system not found. Kliknij MBR Repair, aby przywrócić środowisko rozruchowe systemów. Podobne następstwa może pociągać za sobą uszkodzenie sektora startowego. Aby go odtworzyć, kliknij polecenie Fix Boot Sector, a następnie przycisk o tej samej nazwie.

Dodatkowa wskazówka. Na karcie Final Solution jest dostępny przycisk Lazesoft File Manager. Gdy go klikniesz, pojawi się prosty menedżer plików. Za jego pomocą możesz skopiować z uszkodzonego systemu pliki, które są ci bardzo potrzebne, na przenośny dysk USB.

Gdy kliknięcie linku w wiadomości pocztowej nie otwiera elementu docelowego w przeglądarce internetowej, trzeba na nowo ustawić domyślną przeglądarkę.

Gdy kliknięcie linku w wiadomości pocztowej nie otwiera elementu docelowego w przeglądarce internetowej, trzeba na nowo ustawić domyślną przeglądarkę.

3. Ponowne definiowanie domyślnych aplikacji

W systemie Windows można ustawić tylko jedną aplikację do obsługiwania wszystkie pliki określonego typu. Podczas instalowania dany program przydziela sobie pewne rozszerzenia, np. przeglądarka graficzna rozszerzenie JPG, wskutek czego od tej pory dwukrotne kliknięcie dowolnego pliku z tym rozszerzeniem otwiera go w danej przeglądarce. Natomiast podczas usuwania danej aplikacji program deinstalacyjny wcale nie musi przywrócić poprzednich skojarzeń poszczególnych typów plików.

Nie ma jednak powodu do zmartwienia, bo w większości wypadków można bardzo łatwo przywrócić dotychczasowy stan. Uruchom w tym celu aplikację, za pomocą której chcesz otwierać pliki danego typu, np. swoją ulubioną przeglądarkę obrazków. Przywołaj jej ustawienia konfiguracyjne i poszukaj opcji ponownego przypisania rozszerzeń. Na przykład w popularnej przeglądarce IrfanView należy przywołać menu Options | Set file associations. W programie kompresującym WinRAR otwórz menu Opcje | Ustawienia i przeskocz na kartę Integracja. Stosowne opcje znajdują się w rubryce Skojarz WinRARa z plikami. W popularnym odtwarzaczu muzyki AIMP przywołaj okno konfiguracyjne, po czym rozwiń gałąź Odtwarzacz | Powiązania plików. W odtwarzaczu multimedialnym VLC Media Player wskaż menu Narzędzia | Preferencje i kliknij przycisk Ustaw skojarzenia w rubryce Interfejs. Tymczasem w edytorze tekstowym Notepad++ trzeba otworzyć menu Ustawienia | Preferencje i przeskoczyć na kartę Powiązania plików. Powyższe przykłady unaoczniają, że opisaną czynność wykonuje się nieco inaczej w każdej aplikacji.

Jeżeli jednak program nie oferuje takiej możliwości, kliknij dowolny plik danego typu (np. z rozszerzeniem JPG) w oknie Eksploratora, po czym wskaż polecenie Otwórz za pomocą | Wybierz program domyślny. Zaznacz pole wyboru Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików, zaznacz jedną z aplikacji wyszczególnionych na liście i potwierdź przyciskiem OK. Jeśli na listach Zalecane programy i Inne programy brakuje aplikacji, której szukasz, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz żądany plik wykonywalny na dysku twardym.

Niekiedy jednak dochodzi do awarii o bardziej dotkliwych skutkach. Na przykład po odinstalowaniu przeglądarki internetowej nie można otwierać stron internetowych, klikając odnośniki w wiadomościach pocztowych. Przyczyną jest fakt, iż po usunięciu przeglądarki Windows nie wie, jak interpretować przedrostek http:// i jak obsługiwać protokół o tej nazwie. Aby rozwiązać opisany problem, wystarczy kliknąć polecenie Programy domyślne w prawej części menu Start. Alternatywnie możesz przywołać Panel sterowania, a w nim aplet Programy domyślne. Następnie kliknij polecenie Ustaw programy domyślne. Wybierz żądany program z listy Programy (np. przeglądarkę Internet Explorer) i kliknij pole Ustaw ten program jako domyślny. W dalszej kolejności kliknij pole Wybierz ustawienia domyślne dla tego programu umieszczone tuż poniżej. Na górnej liście, Rozszerzenia, ujrzysz typy plików (np. .html i .htm), a w kolumnie po prawej stronie bieżące ustawienie jako domyślnej aplikacji służącej do ich otwierania. Po zaznaczeniu Internet Explorera jako domyślny program powinna figurować tu jego nazwa. To samo dotyczy wpisów na liście Protokoły. W kolumnie domyślnej aplikacji powinien tu widnieć Internet Explorer.

To niewielkie narzędzie wyświetla w przejrzystej liście szczegółowe informacje na temat powiązań pomiędzy typami plików i ich rozszerzeniami.

To niewielkie narzędzie wyświetla w przejrzystej liście szczegółowe informacje na temat powiązań pomiędzy typami plików i ich rozszerzeniami.

W razie potrzeby możesz dowiedzieć się więcej na temat powiązań pomiędzy typami plików i ich rozszerzeniami. Pod adresem www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html jest dostępne bezpłatne narzędzie FileTypesMan. Wszystkie rozszerzenia i odpowiadające im typy plików wyświetla w kolumnie File Types. Zaznacz np. wpis .html na liście. W wierszu Open w dolnym panelu ujrzysz, która aplikacja uruchomi się, gdy klikniesz dwukrotnie dowolny plik HTML. Gdy wskażesz polecenie Edit Selected Action w menu podręcznym, możesz zmienić skojarzenie.

Przywracanie fabrycznego stanu skojarzeń z typami plików. Niestety, Windows nie oferuje funkcji, która pozwalałaby odtwarzać pierwotne skojarzenia rozszerzenia i typu pliku z daną aplikacją. Jedyny sposób wykonania tej operacji polega na wyeksportowaniu odpowiednich wartości z rejestru świeżo zainstalowanego systemu Windows i zaimportowaniu ich w systemie, w którym zostały omyłkowo zmienione lub uległy uszkodzeniu.

Instalowanie od nowa całego systemu tylko po to, aby odzyskać fabryczne skojarzenia typów plików mija się z celem. Nie zawsze jest też pod ręką taki system u znajomych. Dlatego postanowiliśmy ułatwić ci zadanie. Po adresem Windows Recovery Pack znajdziesz archiwum ZIP, a w nim zestaw domyślnych skojarzeń w postaci plików REG. W oddzielnych folderach umieściliśmy pliki do Windows 7 i Windows 8. Aby przywrócić domyślne skojarzenie plików o określonym rozszerzeniu (np. .htm), wystarczy wgrać odpowiedni plik do rejestru (w tym przykładzie: Default_HTM.reg), klikając go dwukrotnie i potwierdzając komunikat ostrzegający.

Po ponownym zdefiniowaniu programu domyślnego Windows odtworzy skojarzenia z typami plików. W wypadku przeglądarki internetowej są na nowo rejestrowane takie protokoły jak http://.

Po ponownym zdefiniowaniu programu domyślnego Windows odtworzy skojarzenia z typami plików. W wypadku przeglądarki internetowej są na nowo rejestrowane takie protokoły jak http://.