Windows Vista / 7 - Jak definiować prawa dostępu

Użytkownik, który prowadzi własny serwer w sieci, szybko przekona się, że domyślne ustawienia uprawnień nie są wystarczająco precyzyjne. Dotyczy to wszystkich systemów operacyjnych stosowanych w komputerach klasy PC. Opiekując się np. rodzinną siecią, zechcesz ustawić prawa dostępu tak, aby dzieci nie mogły dostać się do informacji o budżecie domowym. Z drugiej strony potrzebne okaże się udostępnienie zasobów, do których będą mieli prawo zapisu zarówno rodzice, jak i dzieci w celu wymiany danych. A kolekcja muzyki i filmów powinna być dostępna dla wszystkich, lecz tylko w trybie odczytu.

Konsola zarządzania w edycjach Professional, Ultimate i Enterprise systemów Vista i Windows 7 pozwala wygodnie zarządzać siecią. W edycjach Home dostępny jest ograniczony zakres funkcji.

Konsola zarządzania w edycjach Professional, Ultimate i Enterprise systemów Vista i Windows 7 pozwala wygodnie zarządzać siecią. W edycjach Home dostępny jest ograniczony zakres funkcji.

W środowisku Windows można zrealizować powyższe zamierzenie za pomocą edycji Professional począwszy od Windows XP i edycji Ultimate począwszy od Visty. Edycje Home nie zapewniają fabrycznie możliwości przydzielania praw dostępu.

Korzystając z Visty lub Windows 7, przywołaj Konsolę zarządzania. Jeśli nie znajdziesz w lewym panelu wpisu Użytkownicy i grupy lokalne, musisz go tu wstawić, klikając menu Plik | Dodaj/Usuń przystawkę. Teraz rozwiń gałąź Użytkownicy i grupy lokalne, klikając strzałkę przed jej nazwą, po czym przeskocz do gałęzi Grupy. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce w środkowej kolumnie, wskaż polecenie Nowa grupa i załóż grupę o żądanej nazwie. W podobny sposób utworzysz nowych użytkowników.

Zarządzanie uprawnieniami w Windows a w Linuksie

Oba wymienione systemy operacyjne mają zupełnie odmienny sposób obchodzenia się z uprawnieniami. Środowisko Windows wczytuje najpierw zakazy, dopiero potem zaś zezwolenia. Wskutek tego można zablokować całkowicie cały twardy dysk, odbierając grupie Wszyscy wszystkie uprawnienia. Linux natomiast przetwarza najpierw zezwolenia, a potem zakazy. Jeśli więc ktoś odbierze grupie users wszystkie uprawnienia, przynajmniej właściciel będzie miał nadal dostęp do swojego pliku.

Podczas definiowania praw dostępu warto wiedzieć, że w obu środowiskach - Windows i Linuksie - podkatalogi dziedziczą wszystkie uprawnienia katalogu nadrzędnego. Oznacza to, że wszystkie podfoldery okażą się nieczytelne, gdy odbierze się prawa odczytu do folderu nadrzędnego - nawet wtedy gdy zdefiniuje się w danym podfolderze nowe uprawnienia.

Potem przypisz poszczególnych użytkowników do właściwych grup. W tym celu kliknij dwukrotnie nazwę użytkownika, przeskocz na kartę członkostwa i kliknij przycisk Dodaj. W oknie, które pojawi się na ekranie, kliknij najpierw przycisk Zaawansowane, potem zaś przycisk wyszukiwania. Wówczas zostanie wyświetlona lista wszystkich grup. Teraz należy zaznaczyć grupy, których użytkownik ma stać się członkiem, i potwierdzić, klikając trzy przyciski OK.

W dalszej kolejności kliknij udostępniony folder prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Właściwości. W następnym oknie przeskocz na kartę Zabezpieczenia i przydziel żądane prawa dostępu. W tym celu dodaj grupę, której jesteś członkiem, po czym przypisz jej prawo do pełnej kontroli. Tę samą czynność wykonaj z grupą, która ma mieć ograniczony dostęp do zasobów, zezwalając jej na odczyt, wykonanie i wyświetlanie zawartości folderu.