Windows Vista Service Pack 1 tuż tuż

PC WorldBench 6

Wbrew oczekiwaniom internautów i obietnicom Microsoftu kolejne testy potwierdziły, że SP1 nie wpływa znacząco na wydajność. Wyniki uzyskane za pomocą benchmarka PC WorldBench na pięciu komputerach przed instalacją SP1 i po jego instalacji były bardzo podobne. Testowe komputery stacjonarne i notebooki uzyskały średnio wynik o 2 punkty lepszy. I tak, notebook Dell Inspiron 1420 (Pentium Core 2 Duo T7500 2,2 GHz, 2 GB RAM) uzyskał najpierw 83, a po instalacji SP1 85 punktów. Podobnie notebook HP Pavilion dv9500t (Pentium Core 2 Duo T7500 2,2 GHz, 2 GB RAM) odnotował poprawę z 73 na 75 punktów.

W przypadku komputerów stacjonarnych wyniki były bardziej zróżnicowane. HP Pavilion Slimline s3300z (Athlon X2 BE-2300 1,9 GHz, 2 GB RAM) zaliczył odpowiednio 62 i 63 punkty, a Acer VM460-UD2180C (Pentium Dual-Core E2180 2 GHz, 1 GB RAM) osiągnął 66 i 68 punktów. Ostatni z desktopów Polywell Poly P3503-3DT (Core 2 Extreme QX6850 3 GHz, 4GB RAM) osiągnął wyniki 111 i 114 punktów.

Liczba uzyskanych punktów w benchmarku PC WorldBench 6 jest wypadkową wyników wielu różnych testów. Gdy przyjrzeć się wynikom poszczególnych z nich, okazuje się, że niektóre zadania Vista SP1 wykonywała szybciej, a inne wolniej. Wyniki zależały też od komputera, na którym wykonywane były testy. Przykładowo, w teście polegającym na otwarciu i edycji pliku w Adobe Photoshop CS2 na trzech komputerach wyniki uległy poprawie, natomiast na pozostałych dwóch pogorszyły się. Jednak we wszystkich przypadkach różnice były niewielkie i wahały się w okolicach trzech procent.

Słabsze wyniki w innych testach

W następnych testach komputer był kilkukrotnie uruchamiany i wyłączany. Za każdym razem po włączeniu Vista chodziła co najmniej przez pięć minut zanim była zamykana. Czas uruchamiania wyniósł średnio 58 sekund, a zamykania - 8 sekund. Po zainstalowaniu SP1 czasy te uległy nieznacznemu skróceniu - Vista uruchomiła się w 55 sekund, a zamknęła w 7.

Ostatnie dwa testy były już nieformalne, ale miały dopełnić obrazu Visty SP1 pod względem jej wydajności. Niestety uzyskane wyniki pokazały spadek wydajności. Pierwszy z tych testów został przeprowadzony na Acerze VM460-UD2180C (procesor Pentium Dual-Core E2180 2 GHz i 1 GB pamięci RAM) z Windows Vistą Business. Podczas próby kompresji pięciu plików po 500 MB każdy do archiwum ZIP programem WinZip 10.0 Vista osiągnęła wynik 372 sekundy, a z zainstalowanym SP1 potrzebowała na tę samą operację 386 sekund.

Drugi z nieformalnych testów polegał na kopiowaniu plików do pliku obrazu za pomocą programu Nero 7 Ultra. Test przebiegał na komputerze Gateway GM5632E (procesor Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 GHz i 3 GB pamięci RAM) z zainstalowaną Vistą Home Premium. W tym teście Vista z SP1 znów była wolniejsza o około 3 procent.

Praca na bateriach

Microsoft przeprowadził własne wewnętrzne testy na 16 losowo wybranych notebookach. Wyniki uzyskane na 14 z nich wskazywały, że po zainstalowaniu SP1 wydłużył się czas pracy na bateriach. Jednak pewnie będziesz rozczarowany. Pierwsze niezależne testy pokazały, że czas pracy wydłużył się zaledwie o około 1 procent.

Po pierwszych testach i mieszanych wynikach trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, jak SP1 wpłynie na wydajność Visty. Ale wkrótce będziecie mogli sami się o tym przekonać.